Ευαισθητοποίηση,  Ψυχοθεραπεία,  Ψυχολογία

Συλλογικό τραύμα

Το συλλογικό τραύμα αναφέρεται στον ψυχολογικό και συναισθηματικό αντίκτυπο που βιώνει μια ομάδα ανθρώπων μετά από ένα τραυματικό γεγονός ή μια σειρά γεγονότων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει γεγονότα όπως φυσικές καταστροφές, πόλεμο, τρομοκρατία, δυστυχήματα, μαζικούς πυροβολισμούς, πανδημίες και άλλες κρίσεις που επηρεάζουν μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων.

Το συλλογικό τραύμα μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο σε άτομα, κοινότητες και κοινωνίες. Μπορεί να οδηγήσει σε συναισθήματα φόβου, αδυναμίας και ευαλωτότητας, καθώς και σωματικά και συναισθηματικά συμπτώματα όπως άγχος, κατάθλιψη και διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD). Μπορεί επίσης να διαταράξει τις κοινωνικές δομές, τις σχέσεις και την καθημερινή ζωή και μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις σε άτομα και κοινότητες.

Το συλλογικό τραύμα είναι διαφορετικό από το ατομικό τραύμα, το οποίο αναφέρεται στον ψυχολογικό και συναισθηματικό αντίκτυπο που βιώνει ένα άτομο μετά από ένα τραυματικό γεγονός. Ωστόσο, οι επιπτώσεις του συλλογικού τραύματος μπορούν επίσης να βιωθούν σε ατομικό επίπεδο, καθώς τα άτομα εντός της ομάδας μπορεί να έχουν βιώσει διαφορετικά το τραυματικό γεγονός ή μπορεί να έχουν διαφορετικά επίπεδα ανθεκτικότητας και δεξιοτήτων αντιμετώπισης.

Η κατανόηση και η αντιμετώπιση του αντίκτυπου του συλλογικού τραύματος απαιτεί μια πολύπλευρη προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης και επικύρωσης των εμπειριών όσων επηρεάζονται, της παροχής πρόσβασης σε πόρους και υποστήριξης και αντιμετώπισης των υποκείμενων αιτιών του τραύματος.

Πώς αντιμετωπίζεται το συλλογικό τραύμα;

Ατομική και ομαδική θεραπεία: Η θεραπεία μπορεί να προσφέρει στα άτομα έναν ασφαλή χώρο για να εξερευνήσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους που σχετίζονται με το τραυματικό γεγονός. Η ομαδική θεραπεία μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την αντιμετώπιση της συλλογικής φύσης του τραύματος.

Προσεγγίσεις νου-σώματος: Η ενσυνειδητότητα, ο διαλογισμός και άλλες προσεγγίσεις νου-σώματος μπορεί να είναι χρήσιμες στη διαχείριση των σωματικών και συναισθηματικών συμπτωμάτων που σχετίζονται με το τραύμα.

Κοινοτική και κοινωνική υποστήριξη: Η κοινοτική και κοινωνική υποστήριξη μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στη διαδικασία ανάκαμψης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει υποστήριξη από την οικογένεια, τους φίλους και τα μέλη της κοινότητας, καθώς και πρόσβαση σε πόρους όπως ομάδες υποστήριξης και υπηρεσίες που βασίζονται στην κοινότητα.

Συνηγορία και ακτιβισμός: Η υπεράσπιση και ο ακτιβισμός μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα και τις κοινότητες που έχουν πληγεί από συλλογικό τραύμα να αισθάνονται ενδυναμωμένοι και να αναλαμβάνουν δράση για την αντιμετώπιση των υποκείμενων αιτιών του τραύματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η θεραπεία του συλλογικού τραύματος είναι μια μακροχρόνια διαδικασία που απαιτεί συνεχή υποστήριξη και φροντίδα. Είναι σημαντικό να αναζητήσετε εξειδικευμένους επαγγελματίες και πόρους για την παροχή της πιο αποτελεσματικής θεραπείας και υποστήριξης.

«Το πένθος για ένα συλλογικό τραύμα απαιτεί χρόνο, οργάνωση και όραμα. Η κατανόηση του πώς να σεβαστεί κανείς τη διαδικασία του πένθους και να καλλιεργήσει την αίσθηση της ελπίδας είναι το πρώτο βήμα για την οργάνωση και την ανοικοδόμηση μιας κοινότητας. Υπάρχει τόσο ανάγκη να αναγνωρίσουμε με σεβασμό το συνεχιζόμενο βάρος της ζωής χωρίς αγαπημένα πρόσωπα ή τους γνωστούς τρόπους ζωής και να προωθήσουμε στοχαστικά νέους τρόπους οικοδόμησης στις κοινοτικές δυνάμεις των επιζώντων».

Bιβλιογραφία

  • Aydin, C. (2017). How to Forget the Unforgettable? On Collective Trauma, Cultural Identity, and Mnemotechnologies, Identity.
  • Chang K (2017) Living with Vulnerability and Resiliency: The Psychological Experience of Collective Trauma.
  • Erikson, K. (1976). Everything in its path. New York: Simon and Schuster Paperbacks.