Παιδαγωγικά,  Ψυχολογία

Αναμνήσεις παιδικών χρόνων

Οι ενήλικες, που διατηρούν στη μνήμη τους ευχάριστες αναμνήσεις από τα παιδικά τους χρόνια, φαίνεται ότι έχουν καλύτερη ψυχική υγεία και χαμηλότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν κατάθλιψη σε σχέση με εκείνους που έχουν φυλακίσει στη μνήμη τους λιγότερες θετικές αναμνήσεις από εκείνο το διάστημα της ζωής τους.

“Αν θέλουμε να είμαστε στις αναμνήσεις των παιδιών μας αύριο, πρέπει να είμαστε στη ζωή τους σήμερα”

Ιδιαίτερη σημασία φαίνεται ότι παίζουν οι αναμνήσεις από τις σχέσεις με τους γονείς κατά την παιδική μας ηλικία.

Ο παραπάνω συσχετισμός δείχνει:

-Χαμηλότερο ποσοστό κατάθλιψης αλλά και χρόνιων ασθενειών όπως διαβήτης, προβλήματα με το θυρεοειδή και υπέρταση.

-Καλύτερη απόδοση στην εργασία τους και πιο ποιοτικές διαπροσωπικές σχέσεις.

Οι αναμνήσεις των παιδικών χρόνων ενεργοποιούν έναν νοητικό μηχανισμό στον εγκέφαλο που ρυθμίζει το συναίσθημα, ακόμα κι όταν αυτό έχει απορρυθμιστεί ή διαταραχθεί λόγω μιας πιεστικής κατάστασης ή ενός άσχημου γεγονότος. 

Επιπλέον, επειδή συνήθως η παιδική ηλικία είναι συνώνυμη της ανεμελιάς, η αναδρομή σε αυτή μπορεί να επιδράσει χαλαρωτικά μειώνοντας άμεσα το στρες.

Φυσικά, δεν είναι όλες οι αναμνήσεις από την παιδική ηλικία ευχάριστες. 

Σίγουρα όμως υπάρχουν στην πορεία των παιδικών χρόνων ευχάριστες αναμνήσεις και αδιαμφισβήτητα βοηθά να τις ανακαλούμε και μερικές φορές μάλιστα να εστιάζουμε σε αυτές.

Στην θεραπεία πολλές φορές ανακαλούμε αναμνήσεις που είναι χρωματισμένες από την εμπειρία και τη ψυχολογική κατάσταση του παρόντος και παίζουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην θεραπευτική διαδικασία, διότι λειτουργούν πολυεπίπεδα και μέσω αυτών επιτυγχάνονται σημαντικά θεραπευτικά βήματα.