Παιδαγωγικά,  Ψυχολογία

Η φιλία στη σχολική ηλικία

Η φιλία περιγράφεται γενικά ως μια σχέση που χαρακτηρίζεται από στοργή, αμοιβαιότητα και δέσμευση.


Aναπτυξιακές λειτουργίες της φιλίας:
– Συνθέτει πλαίσια μέσα στα οποία τα παιδιά αναπτύσσουν βασικές κοινωνικές δεξιότητες, όπως την επικοινωνία, τη συνεργασία και την ικανότητα να ενταχθούν σε μια ήδη σχηματισμένη ομάδα.
– Παρέχει στα παιδιά πληροφορίες για τον εαυτό τους, τους άλλους και τον κόσμο.
– Προσφέρει διασκέδαση και βοηθάει στην ανακούφιση από το στρες της καθημερινής ζωής.
– Παρέχει πρότυπα στενών σχέσεων που θα γίνουν σημαντικές αργότερα στη ζωή.

H φιλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη σχολική ηλικία. Το παιδί γίνεται όλο και πιο ευαίσθητο στη σημασία που έχουν οι φίλοι και η δημιουργία κι διατήρηση της φιλίας αποτελεί σημαντικό τμήμα της κοινωνικής του ζωής.

H φιλία στη μέση παιδική ηλικία

Κατά τη διάρκεια της μέσης παιδικής ηλικίας (8-12 ετών) τα παιδιά αρχίζουν να συνδέονται και να έχουν επαφές με μια ευρύτερη κοινωνική ομάδα, η οποία κερδίζει έδαφος στη ζωής τους ολοένα και περισσότερο.
Καθώς η νοητική ανάπτυξη συντελείται με ταχύτατο ρυθμό, τα παιδιά μαθαίνουν τη δύναμη των γνωστικών λειτουργιών στο συναίσθημα.
Σύμφωνα με τον J.Piaget, τα παιδιά σε αυτή την ηλικία συνειδητοποιούν την αξία της αμοιβαιότητας, της συνεργασίας και του ενδιαφέροντος. Τα παιδιά περιγράφουν τη φιλική σχέση ως πιστότητα, αλληλοβοήθεια και στενή επικοινωνία.
Η διάρκεια της φιλίας στα παιδιά εξαρτάται κυρίως από την ηλικία και τη σταθερότητα του περιβάλλοντος.

Κριτήρια επιλογής φίλων
-Ηλικία
-Φύλο
-Κοινά χαρακτηριστικά προσωπικότητας
-Σχολικό περιβάλλον
-Κοινά εξωσχολικά ενδιαφέροντα(μουσική, αθλητισμός, δραστηριότητες)

Οφέλη
-Συντροφικότητα
-Ανταλλαγή πληροφοριών
-Διαχείριση διαφωνίας/ σύγκρουσης
-Εξωστρέφεια/ άνοιγμα εαυτού
-Καθρέφτισμα
-Εχεμύθεια/ εμπιστευτικότητα