Παιδαγωγικά,  Ψυχολογία

Παιδί και εξωσχολικές δραστηριότητες

Οι εξωσχολικές δραστηριότητες συμβάλλουν στην ψυχοκοινωνική ωρίμανση των παιδιών, που δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της σχολικής φοίτησης.


Τα παιδιά αισθάνονται ότι
-γίνονται αποδεκτά από τους συνομηλίκους τους,
-νιώθουν μέλη μιας ομάδας,
-ενδυναμώνουν τη σχολική τους επίδοση,
-ωθούνται στη σταδιακή ανάκτηση της αυτονομίας τους και ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους.

Οι εξωσχολικές δραστηριότητες ενισχύουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων αλληλεπίδρασης μεταξύ συνομηλίκων, τον εμπλουτισμό των ακαδημαϊκών εφοδίων των παιδιών και τη μείωση της συχνότητας εμφάνισης προβλημάτων συμπεριφοράς.
Μαθαίνουν πώς να αλληλεπιδρούν με τους συνομηλίκους τους και να δημιουργούν διαπροσωπικές σχέσεις που στηρίζονται στον αλληλοσεβασμό, στη συνεργασία και τη διάθεση προσφοράς.

Τέλος, πολλά παιδιά επιλέγουν να πάρουν μέρος σε αθλητικές δραστηριότητες και μέσω αυτών κατορθώνουν να αποκτήσουν θετική εικόνα για το σώμα τους.
Οι αθλητικές δραστηριότητες συμβάλλουν στην καλή φυσική και ψυχική υγεία των παιδιών καθώς βοηθούν στη διατήρηση εντός φυσιολογικών ορίων το σωματικό βάρος και μειώνουν τα επίπεδα του άγχους.

Η διακοπή της κανονικότητας της εκπαίδευσης, των σωματικών δραστηριοτήτων και των ευκαιριών κοινωνικοποίησης, παράγοντες που είναι σημαντικοί για τη φυσιολογική ανάπτυξη των παιδιών, επιφέρουν σοβαρές συνέπειες στη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, μάλιστα, αυτές οι συνέπειες μπορεί να είναι σοβαρότερες από αυτές των ενηλίκων.

Όπως διαπιστώθηκε τα παιδιά με χαμηλότερο οικονομικό και εκπαιδευτικό επίπεδο γονέων, αλλά και όσα είχαν υπερβολική έκθεση στην πληροφορία, παρουσίασαν μεγαλύτερα ποσοστά μετατραυματικού στρες.
Πολλά παιδιά και οι έφηβοι βιώνουν μέσα στην πανδημία καταθλιπτικό συναίσθημα, παραίτηση και παρουσιάζουν διαδικτυακή εξάρτηση ενώ αυξήθηκαν τα περιστατικά της ενδοοικογενειακής βίας.
Περισσότερα ευάλωτα ήταν τα παιδιά με υπερκινητικότητα, ελλειμματική διαταραχή και διατροφικές διαταραχές.