Συμβουλευτική – Ψυχοθεραπεία

Ατομικές Συνεδρίες

Στην ατομική ψυχοθεραπεία ο θεραπευόμενος εστιάζει σε θέματα που τον απασχολούν και εντοπίζει προσωπικές δυσκολίες και εμπλοκές, αλλά και πολλά καινούργια πράγματα για τον εαυτό του που δεν γνωρίζει. Μαθαίνει να αναγνωρίζει τα συναισθήματα, να τα εκφράζει και να διερευνά εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των θεμάτων που τον αφορούν.

Οι συνεδρίες είναι συνήθως εβδομαδιαίες και μονόωρες μετά από συνεννόηση του θεραπευόμενου με τον θεραπευτή. Η σχέση που αναπτύσσεται στηρίζεται στην εμπιστοσύνη, στην αποδοχή και την εχεμύθεια.


Θεραπεία Ζευγαριού

Συναντήσεις με το ζευγάρι ή με όλη την οικογένεια, γίνονται στα πλαίσια της θεραπείας οικογένειας ή / και ζευγαριού.

Η οικογενειακή θεραπεία και η θεραπεία ζευγαριού είναι μια αναγνωρισμένη μέθοδος ψυχοθεραπείας όπου κάποια ή όλα τα μέλη της οικογένειας μαζί,  συμμετέχουν σε θεραπευτικές συνεδρίες με στόχο να αντιμετωπίζουν τα ψυχολογικά προβλήματα που εμφανίζονται με ένταση συνήθως σε ένα από τα μέλη της.

Η βασική ιδέα αυτής της μεθόδου είναι ότι τα ατομικά ψυχολογικά προβλήματα αποκτούν νόημα και λόγο ύπαρξης μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο σχέσεων. Κατά συνέπεια, αν καταφέρουμε να επηρεάσουμε θεραπευτικά τις οικογενειακές αλληλεπιδράσεις, το νόημα των ψυχολογικών προβλημάτων θα αλλάξει και οι οικογένειες θα κινητοποιήσουν τις δυνάμεις τους για να επιλύσουν τα προβλήματα των μελών τους (ή και αντίστροφα).


Θεραπεία Οικογένειας

Στην οικογενειακή θεραπεία αξιοποιείται όλη η οικογένεια για να βοηθηθεί ένα μέλος, παιδί ή ενήλικας, που στη δεδομένη στιγμή παρουσιάζει κάποιο σοβαρό σύμπτωμα ή δυσκολία στην προσωπική του εξέλιξη και στις διαπροσωπικές του σχέσεις.

Καθώς οι οικογένειες εξελίσσονται, διέρχονται από κρίσιμες περιόδους κατά τις οποίες οι νέες συνθήκες απαιτούν να υπάρξει αλλαγή στους τρόπους με τους οποίους τα μέλη τους σκέπτονται, αισθάνονται ή σχετίζονται μεταξύ τους.

Η γέννηση ενός παιδιού ή η απώλεια της εργασίας αποτελούν παραδείγματα μεταβατικών περιόδων που εμπερικλείουν τόσο την απειλή και τον κίνδυνο, όσο και την ευκαιρία για εξέλιξη. Σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές, οι οικογένειες αναπτύσσονται και “μεγαλώνουν” ή σκαλώνουν και “κολλούν”.

Τα συμπτώματα σε ένα μέλος της οικογένειας μπορεί να αντανακλούν το στρες που απορρέει από μια τέτοια κατάσταση.


Διαδικτυακές Συνεδρίες

Οι διαδικτυακές συνεδρίες είναι συνεδρίες ατομικές είτε ομαδικές οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω Zoom, με τη χρήση βιντεοκάμερας.

Στις συναντήσεις αυτές ισχύουν οι ίδιοι κανόνες, οι ίδιες πρακτικές και αρχές δεοντολογίας που ισχύουν και στη δια ζώσης συμβουλευτική ή ψυχοθεραπεία.

Οι διαδικτυακές συνεδρίες αποδεικνύονται ιδιαίτερα ωφέλιμες στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Όταν η δια ζώσης ψυχοθεραπεία δεν είναι εφικτή λόγω γεωγραφικών αποστάσεων, π.χ. διαμονή σε επαρχία ή στο εξωτερικό, ή άλλων σημαντικών λόγων, π.χ. ασθένεια, αναπηρία, δεσμεύσεις φροντίδας ατόμων.
  • Για Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και επιθυμούν να κάνουν συνεδρίες στη μητρική τους γλώσσα με έναν θεραπευτή που γνωρίζει και κατανοεί την κουλτούρα τους.
  • Σε περιπτώσεις που η αναζήτηση για κάποιον εξειδικευμένο θεραπευτή γίνεται σε πανελλαδικό πλαίσιο.