Φιλοσοφία,  Ψυχοθεραπεία

Η Σφίγγα και το Αίνιγμα της Ψυχικής Οδύνης

Το πρόβλημα του πόνου και της ψυχικής οδύνης αποτελεί κεντρικό θέμα στο έργο πολλών ψυχαναλυτών, και η αναφορά στον μύθο του Οιδίποδα προσδίδει έναν πλούσιο συμβολισμό για την κατανόηση αυτής της δυναμικής. Η προβληματική του μύθου του Οιδίποδα, όπως αναλύεται από την ψυχανάλυση, περιλαμβάνει την αναζήτηση της αλήθειας πίσω από τον προσωπικό πόνο και την ψυχική οδύνη, καθώς και την αντιμετώπιση των απειλών του ψυχικού θανάτου.

Η Σφίγγα και το Αίνιγμα της Ψυχικής Οδύνης

Συμβολισμός της Σφίγγας: Στον μύθο του Οιδίποδα, η Σφίγγα, με το αίνιγμα που θέτει, ενσαρκώνει την απειλή του ψυχικού θανάτου. Αυτή η απειλή αντιπροσωπεύει την αντιμετώπιση των βαθύτερων, ασυνείδητων φόβων και ανησυχιών που κρύβει ο άνθρωπος.


Το Αίνιγμα της Ψυχικής Οδύνης: Η ψυχική οδύνη που εμπεριέχεται στον μύθο του Οιδίποδα διαφαίνεται μέσα από την πρόκληση της αναζήτησης της αλήθειας και της αυτογνωσίας. Ο πόνος και η οδύνη που συνδέονται με αυτή την αναζήτηση αποκαλύπτουν την πρόκληση του να αντιμετωπίσει κάποιος την πραγματικότητα του εαυτού του και της ύπαρξής του.


Η Πρόσβαση στη Γνώση: Η μόνη διέξοδος από την απειλή που ενσαρκώνει η Σφίγγα είναι η πρόσβαση στη γνώση – η λύση του αινίγματος. Στον ψυχαναλυτικό πλαίσιο, αυτό μεταφράζεται στην ανάγκη για βαθιά αυτοεξερεύνηση και την επίτευξη αυτογνωσίας για την αντιμετώπιση και ενσωμάτωση του ψυχικού πόνου.


Αντιμετώπιση του Πόνου και της Ψυχικής Οδύνης
Η αναζήτηση της αλήθειας και η προσπάθεια ενσωμάτωσης της ψυχικής οδύνης στον μύθο του Οιδίποδα υπογραμμίζουν τη σημασία της αυτοανακάλυψης και της αντιμετώπισης των βαθύτερων, συχνά απωθημένων, ψυχικών περιεχομένων. Η ψυχαναλυτική θεραπεία, μέσω της διερεύνησης των αμυντικών μηχανισμών, των φόβων και των επιθυμιών, προσφέρει τη δυνατότητα αντιμετώπισης και θεραπείας της ψυχικής οδύνης. Μέσω αυτής της διαδικασίας, ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει σε μια βαθύτερη κατανόηση του εαυτού του και να βρει διέξοδο από τον πόνο μέσω της γνώσης και της αυτοεπίγνωσης.

Βιβλιογραφία: Schmid-Kitsikis E. “Wilfred R. Bion”, Aθήνα 2011: Εκδόσεις Βήτα