Ψυχοθεραπεία

Ποιος είναι χαρισματικός θεραπευτής;

“Καλύτερα να ξοδεύουμε χρήματα για να ψάχνουμε να βρούμε ψυχοθεραπευτές, παρά να ξοδεύουμε χρήματα για να τους εκπαιδεύουμε”. Carl Rogers

Τι εννοούσε ο Rogers με τη παραπάνω φράση; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός καλού θεραπευτή;

Προσωπική θεραπεία

Η προσωπική θεραπεία θεωρείται προαπαιτούμενο και αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης, ενώ συχνά προηγείται ως διαδικασία ή συνεχίζεται και αργότερα. Η αυτογνωσία είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της θεραπείας, αλλά από μόνη της δεν αρκεί. Η επίμονη και επίπονη επεξεργασία του εαυτού και των βιωμάτων, διαμορφώνουν έναν ολοκληρωμένο θεραπευτή που γνωρίζοντας ο ίδιος καλά τόσο τα σκοτεινά, όσο και τα φωτεινά σημεία του, μετακινείται, ταπεινώνεται και αποκτά μεγαλύτερη κατανόηση, ανοχή και ενσυναίσθηση προς τους άλλους.

Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση για έναν ψυχοθεραπευτή είναι βασικός και απαραίτητος κανόνας για να ασκήσει ψυχοθεραπεία. Μία συνεπής και δομημένη εκπαίδευση του δίνει τη δυνατότητα να εμβαθύνει στη θεωρία, να την εφαρμόσει στη πράξη και παράλληλα να εκπαιδευτεί σε τεχνικές και τρόπο αντίληψης με βιωματικό τρόπο. Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι να διευρύνει τον ορίζοντα των εκπαιδευόμενων, να εμπνεύσει την συμπόνια, να επισημάνει τα όρια του ρόλου, αλλά να μην είναι άκαμπτος.

Εποπτεία

Η εποπτεία που ξεκινά ήδη από την εκπαίδευση αποτελεί δικλείδα ασφαλείας για κάθε νέο και όχι μόνο θεραπευτή. Πολλές σχολές υποστηρίζουν ότι η εποπτεία δεν σταματά ποτέ και ότι είναι κρίσιμο να επιστρέφει ο θεραπευτής σε αυτή τη διαδικασία κάθε φορά που δυσκολεύεται, που αισθάνεται ότι βγαίνει εκτός ρόλου, ή που θέλει να διευρύνει τον τρόπο που ασκεί την ψυχοθεραπεία. Μέσα στη διαδικασία της εποπτείας συχνά αναδύονται ζητήματα θεραπευτικού χαρακτήρα που χρειάζονται επεξεργασία.

Ταλέντο/προορισμός

Το θέμα του ταλέντου, του προορισμού έχει απασχολήσει πολλούς μεγάλους θεραπευτές. Το να γίνει κάποιος θεραπευτής δεν είναι μόνο θέμα εκπαίδευσης. Τα ανθρωπιστικά επαγγέλματα χρειάζονται ανθρώπους που έχουν το σπόρο της προσφοράς μέσα τους, ένα χάρισμα, όχι μόνο τεχνικές. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι για θεραπευτές, υπάρχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τους καλούς θεραπευτές. Χαρακτηριστικά όπως η φιλομάθεια, η συμπόνοια, η επιθυμία για ζωή, η ζωτικότητα και η στάση της ίδιας τους της ζωής.

Στέρηση

Το θέμα της στέρησης είναι κομβικό και ενδεικτικό της καταλληλότητας. Ένας πληγωμένος άνθρωπος που έχει καταφέρει να υπερβεί τις πληγές του. Πώς γίνεται δύο άνθρωποι να είναι το ίδιο στερημένοι και να κάνουν τόσο διαφορετικές επιλογές ζωής; Ο ένας καταξιώνει το χάρισμα και τον προορισμό του, ενώ ο άλλος μπορεί να έχει τις ίδιες ή καλύτερες συνθήκες και δεν τα καταφέρνει, δεν βρίσκει τον προορισμό του – είναι χαμένος. Η διαδικασία λοιπόν της επεξεργασίας και της υπέρβασης της στέρησης είναι καθοριστική.

Επιθυμία

Η βαθειά επιθυμία για ζωή, η ζωτικότητα είναι η διαρκής συνειδητοποίηση ότι για να είμαστε ζωντανοί χρειάζονται πολλά παραπάνω από το να μπορούμε να αναπνέουμε. Η υιοθέτηση μιας ερωτικής στάσης, διαρκούς αναζήτησης του ωραίου, του ουσιαστικού. Το δόσιμο και η εμβάθυνση.

Η επιθυμία του θεραπευτή πρώτα για τη δική του ζωή, είναι το μέτρο που θα εμπνεύσει τους θεραπευόμενούς του να ορίσουν τη ζωή τους, να πεισμώσουν, να διεκδικήσουν πολλά περισσότερα από τα δεδομένα τους.

Σωματικότητα

Σωματικότητα, η σύνδεση του νου και της ψυχής με το σώμα. Ο τρόπος που εξωτερικεύεται το ασυνείδητο, η εγκατοίκηση του βαθιού ψυχισμού μέσα στο σώμα. Μέσα σε αυτό που δεν λέγεται που είναι το σώμα, υπάρχει η βαθειά προαίρεση του ανθρώπου.

Συνεπώς, η ενημερότητα του θεραπευτή ως προς την σωματικότητα βοηθά όχι μόνο στην ψυχική απαρτίωση, αλλά την αντίληψη ότι ο άνθρωπος είναι ολόκληρος όταν υπάρχει ψυχοσωματική ενότητα.

“Η εικόνα που έχουν συνήθως οι θεραπευτές για τον εαυτό τους είναι

ότι προσπαθούν να κατανοήσουν το ασυνείδητο του θεραπευόμενου.

Εκείνο που σπάνια βλέπουν είναι ότι και οι θεραπευόμενοι διαβάζουν,

είτε το ξέρουν, είτε όχι το ασυνείδητο του θεραπευτή”.

Patrick Casement