Ψυχοθεραπεία,  Ψυχολογία

Τα στάδια του διαζυγίου

Τα στάδια του διαζυγίου όπως περιγράφονται από τον Olson

1. Το γνωστικό στάδιο της προσωπικής απόφασης:

Κατά το στάδιο αυτό υπάρχει η επίγνωση ότι κάτι δεν πάει καλά στη συζυγική σχέση. Οι προσωπικές αντιδράσεις μπορεί να ποικίλλουν από κατηγορίες για το/τη σύντροφο ως το θυμό, τη θλίψη, ή την άρνηση του προβλήματος. Η απόφαση που παίρνουν οι σύζυγοι εξαρτάται από τις στρατηγικές αντιμετώπισης που έχουν εφαρμόσει κατά το παρελθόν στην επίλυση των προβλημάτων τους. Κάποιοι αποφασίζουν να μη χωρίσουν έως ότου μεγαλώσουν τα παιδιά και επιδίδονται σε δραστηριότητες εκτός οικογένειας, δαπανώντας το χρόνο τους και διοχετεύοντας την ενέργειά τους. Αυτό το είδος συναισθηματικού διαζυγίου αποβαίνει προς όφελος της προσωπικής δημιουργικότητας, αλλά εις βάρος της λειτουργικότητας του οικογενειακού συστήματος.

2. Το μεταγνωστικό στάδιο της οικογένειας:

Κατά το στάδιο αυτό όλο το σύστημα της οικογένειας αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι οι σχέσεις των συζύγων επιδεινώνονται. Το σύστημα της οικογένειας αρχίζει να αλλάζει καθώς αναγνωρίζει το πρόβλημα. Το πρόβλημα συζητείται από τα μέλη της οικογένειας και εκφράζονται οι αγωνίες του καθενός. Συζητούνται επίσης οι πιθανές λύσεις του προβλήματος, αλλά και οι ενδεχόμενες συνέπειες. Η προσαρμοστική ικανότητα της οικογένειας σε προηγούμενες καταστάσεις κρίσης αποτελεί σημαντικό παράγοντα.

3. Το στάδιο του χωρισμού:

Κατά το στάδιο αυτό ο ένας σύζυγος φεύγει από το σπίτι. Τα μέλη της οικογένειας βρίσκονται σε σύγχυση και αμφιβολία σχετικά με τους ρόλους και τα όρια στην οικογένεια. Όλη η οικογένεια βιώνει στρες, ακόμη κι αν κατά το παρελθόν είχε καταφέρει να διαχειριστεί το στρες αποτελεσματικά. Καθώς αρχίζει η διαδικασία του νομικού διαζυγίου, τα μέλη της πυρηνικής οικογένειας συζητούν το γεγονός με μέλη της εκτεταμένης οικογένειας και με φίλους. 

4. Το στάδιο της αναδιοργάνωσης της οικογένειας:

Πρόκειται για το στάδιο του νομικού διαζυγίου. Ενώ προηγουμένως τα συγκεχυμένα όρια στην οικογένεια προκαλούσαν στρες, τώρα το στρες προκαλείται από τα σαφή και άκαμπτα όρια που τίθενται με το νομικό διαζύγιο. Ο επαναπροσδιορισμός της σχέσης μεταξύ των γονέων δημιουργεί επίσης στρες, καθώς ό γονικός ρόλος πρέπει να διαχωριστεί από το συζυγικό.

5. Το στάδιο επαναπροσδιορισμού της οικογένειας:

Ο επαναπροσδιορισμός των σχέσεων στην οικογένεια μετά το διαζύγιο εξαρτάται από τη σχέση των γονέων. Μια συνεργατική σχέση των γονιών μειώνει τις πιθανές επιπτώσεις της κρίσης μετά το διαζύγιο.