Φιλοσοφία,  Ψυχοθεραπεία

H Αλήθεια πίσω από τις άμυνες

Ο Wilfred Bion, ένας σημαντικός στοχαστής στον χώρο της ψυχανάλυσης, ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για την αναζήτηση της αλήθειας στην ψυχική ζωή. Η προσέγγισή του στην αναζήτηση της αλήθειας εστιάζει στην ανάγκη να αναδειχθεί εκείνο που βρίσκεται πίσω από τους αμυντικούς μηχανισμούς που διαστρεβλώνουν, παραποιούν και κατακλύζουν την ψυχική ζωή, συχνά καθιστώντας την αδιαπέραστη.

Δέσιμο της Σκέψης στο Σώμα
Ο Bion εξέτασε την ιδέα ότι η σκέψη δεν είναι απλώς μια αφηρημένη διαδικασία αλλά συνδέεται άμεσα με το σώμα. Αυτό το δέσιμο της σκέψης στο σώμα υποδηλώνει ότι η ψυχική και σωματική εμπειρία είναι αλληλένδετες, και η κατανόηση της μίας μπορεί να προσφέρει εισαγωγή στην άλλη.

Παλινδρομική Κίνηση και Συγγένεια με τον Θάνατο
Ο Bion προχώρησε περαιτέρω, υποδεικνύοντας μια παλινδρομική κίνηση για την προσέγγιση της αλήθειας, μια διαδικασία που συγγενεύει με τον θάνατο. Αυτή η ιδέα έχει ομοιότητες με την σωκρατική οπτική για την αλήθεια, όπου η αλήθεια δεν είναι προσβάσιμη μέσω επιφανειακής προσέγγισης αλλά απαιτεί μια βαθύτερη, πιο διεισδυτική αναζήτηση που συχνά προσεγγίζει την έννοια του θανάτου – μεταφορικά ή φιλοσοφικά – ως μέσο για να αποκαλυφθεί η βαθύτερη αλήθεια.

Σημασία στην Ψυχαναλυτική Πρακτική
Η προσέγγιση του Bion αναδεικνύει την σημασία της αντιμετώπισης και της επεξεργασίας των αμυντικών μηχανισμών στην ψυχοθεραπεία. Αναγνωρίζει ότι η πραγματική κατανόηση και επεξεργασία της ψυχικής ζωής απαιτεί την εξέταση και την αποδοχή των βαθύτερων, συχνά ανεξερεύνητων ή αποφευχθέντων διαστάσεων της ύπαρξης, που μπορεί να συνδέονται με τραύμα, φόβο, ή ακόμα και με την έννοια του θανάτου.

Μέσω αυτής της διαδικασίας, ο Bion υπογραμμίζει την ανάγκη για μια βαθιά και αληθινή εξερεύνηση της ψυχικής ζωής, πέρα από τις επιφανειακές αμυντικές δομές, προκειμένου να προσεγγιστεί η αλήθεια του ασθενούς και να επιτευχθεί θεραπευτική αλλαγή.

Βιβλιογραφία: Schmid-Kitsikis E. “Wilfred R. Bion”, Aθήνα 2011: Εκδόσεις Βήτα