Ψυχολογία

Γνωστική vs Συναισθηματικής ενσυναίσθησης

Η διάκριση μεταξύ γνωστικής και συναισθηματικής ενσυναίσθησης είναι πολύ χρήσιμη για την κατανόηση του μυαλού των ατόμων με ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά ή αυτισμό.

Η γνωστική ενσυναίσθηση αναφέρεται στην ικανότητα κάποιου να κατανοεί και να ερμηνεύει τις σκέψεις και τις πεποιθήσεις των άλλων. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα στοιχείο της “θεωρίας του νου”, δηλαδή της ικανότητας να κατανοούμε ότι οι άλλοι έχουν δικές τους προθέσεις, πεποιθήσεις και προοπτικές. Άτομα με αυτισμό συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε αυτόν τον τομέα, ενώ άτομα με ψυχοπαθητικές τάσεις μπορεί να είναι ικανά στη γνωστική ενσυναίσθηση αλλά να χρησιμοποιούν αυτή την ικανότητα για χειραγώγηση ή εκμετάλλευση.

Η συναισθηματική ενσυναίσθηση, από την άλλη πλευρά, αφορά την ικανότητα να αισθανόμαστε ή να μοιραζόμαστε τα συναισθήματα των άλλων. Άτομα με αυτισμό μπορεί να δυσκολεύονται να εκδηλώσουν ή να αναγνωρίσουν συναισθήματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αισθάνονται συμπάθεια ή συμπόνια. Αντίθετα, άτομα με ψυχοπαθητικές τάσεις μπορεί να είναι επιδέξια στο να αναγνωρίζουν συναισθήματα αλλά να μην τα αισθάνονται πραγματικά ή να μην έχουν την ίδια συναισθηματική ανταπόκριση.

Η κατανόηση αυτών των διαφορών είναι ζωτική για την ανάπτυξη αποτελεσματικών προσεγγίσεων στη θεραπεία και την υποστήριξη ατόμων με αυτισμό ή ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, βοηθά στην αποσαφήνιση των λανθασμένων στερεοτύπων που συχνά συνοδεύουν αυτές τις καταστάσεις.

Βιβλιογραφία:

  • Baron-Cohen, S. (2009). Autism: The empathizing–systemizing (E-S) theory. Annals of the New York Academy of Sciences, 1156(1), 68-80. doi:10.1111/j.1749-6632.2009.04467.x
  • Blair, R. J. R. (2005). Responding to the emotions of others: Dissociating forms of empathy through the study of typical and psychiatric populations. Consciousness and Cognition, 14(4), 698-718. doi:10.1016/j.concog.2005.06.004
  • Decety, J., & Moriguchi, Y. (2007). The empathic brain and its dysfunction in psychiatric populations: Implications for intervention across different clinical conditions. BioPsychoSocial Medicine, 1(1), 22. doi:10.1186/1751-0759-1-22