Ψυχολογία

Διαστάσεις της Προσωπικότητας

Ο Μέλλον (2010) αναφέρει πως «ο όρος “προσωπικότητα” υποδηλώνει το χαρακτηριστικό τρόπο συμπεριφοράς ενός ατόμου. Αν κάποιος τείνει να κάνει εύκολα φίλους και αισθάνεται άνετα όταν μιλά σε κοινό, μπορούμε να πούμε ότι είναι “κοινωνικός” ή “εξωστρεφής”. Από την άλλη, αν τείνει να αποφεύγει τις κοινωνικές επαφές και απεχθάνεται να μιλά δημόσια, ίσως πούμε ότι είναι “ντροπαλός” ή “εσωστρεφής”. Τονίζει, επίσης, πως οι μόνες αποδείξεις που έχουμε ότι κάτι εντός μας, το οποίο ονομάζεται “προσωπικότητα”, μας κάνει να συμπεριφερόμαστε με έναν συγκεκριμένο τρόπο είναι το γεγονός ότι τείνουμε να συμπεριφερόμαστε κατ’ αυτό τον τρόπο!».


Η αξιολόγηση της ανθρώπινης προσωπικότητας, έχει μια μακρόχρονη ιστορία και παρουσιάζει μια εντυπωσιακή πολυμορφία. Η κατηγοριοποίηση των ανθρώπων σε διάφορους τύπους έχει μακρά ιστορία που ανάγεται στην αρχαία Ελλάδα (John, Donahue, & Kentle, 1991). Ο Θεόφραστος προσπαθεί να καταγράψει τριάντα διαφορετικές προσωπικότητες με βάση κάποιο ελάττωμα που εμφανίζεται στην κοινωνική τους συμπεριφορά. Είναι αξιοσημείωτο, ότι αυτοί οι 30 χαρακτήρες μπορούν να οργανωθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες θεωρίες προσωπικότητας (John & Srivastava, 1999).


Σήμερα η εσωστρέφεια και η εξωστρέφεια κατατάσσονται στα πέντε βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μαζί με την ευσυνειδησία, τη συγκαταβατικότητα, τη συναισθηματική σταθερότητα και τη δεκτικότητα στην εμπειρία (Μοντέλο Πέντε Παραγόντων της Προσωπικότητας).

Μοντέλο Πέντε Παραγόντων της Προσωπικότητας

Το Μοντέλο Πέντε Παραγόντων της Προσωπικότητας, γνωστό και ως Big Five, είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα και ευρέως αποδεκτά θεωρητικά πλαίσια για τη μελέτη της ανθρώπινης προσωπικότητας.

Αναπτύχθηκε μέσω εκτεταμένων ερευνών και εργασιών στον τομέα της ψυχολογίας της προσωπικότητας κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, με κορυφαίες συνεισφορές από ερευνητές όπως οι Lewis Goldberg, Paul Costa και Robert McCrae.

Το μοντέλο αυτό προτείνει ότι η ανθρώπινη προσωπικότητα μπορεί να περιγραφεί μέσω πέντε βασικών διαστάσεων ή παραγόντων, οι οποίοι είναι:

Εξωστρέφεια (Extraversion): Αναφέρεται στο βαθμό που κάποιος είναι κοινωνικός, ενεργητικός, και αναζητά τη συντροφιά των άλλων. Υψηλές τιμές στην εξωστρέφεια συνδέονται με ενθουσιασμό, δραστηριότητα, και θετική ενέργεια, ενώ χαμηλές τιμές συνδέονται με εσωστρέφεια και προτίμηση για μοναξιά ή μικρότερες κοινωνικές ομάδες.

Συνεκτικότητα (Agreeableness): Εκφράζει τον βαθμό της καλοσύνης, της συμπάθειας προς τους άλλους και της συνεργασίας. Άτομα με υψηλές τιμές είναι συνήθως πιο ανιδιοτελή, ευγενικά, και επικοινωνιακά, ενώ όσοι έχουν χαμηλές τιμές μπορεί να εμφανίζουν συμπεριφορές ανταγωνισμού ή επιθετικότητας προς τους άλλους.

Συνείδηση (Conscientiousness): Αντιπροσωπεύει τον βαθμό της οργάνωσης, της επιμέλειας, και της αξιοπιστίας ενός ατόμου. Υψηλές αξίες δείχνουν άτομα που είναι πιο συστηματικά, προσεκτικά και αφοσιωμένα στους στόχους τους, ενώ χαμηλές τιμές μπορεί να υποδηλώνουν αναβλητικότητα ή έλλειψη διεκπεραίωσης.

Νευρωτισμός (Neuroticism): Δείχνει το επίπεδο σταθερότητας των συναισθημάτων και την προδιάθεση προς την ανάπτυξη αρνητικών συναισθημάτων, όπως άγχος, θλίψη, ή θυμός. Υψηλές τιμές στον νευρωτισμό συνδέονται με συναισθηματική αστάθεια και αρνητική συναισθηματική εμπειρία, ενώ χαμηλές τιμές υποδηλώνουν μεγαλύτερη συναισθηματική σταθερότητα και ψυχική υγεία.

Ανοιχτότητα προς την Εμπειρία (Openness to Experience): Αφορά τον βαθμό της περιέργειας, της καινοτομίας και της δημιουργικότητας ενός ατόμου. Άτομα με υψηλές τιμές είναι πιο ανοικτά σε νέες εμπειρίες, ιδέες, και τέχνες, ενώ χαμηλές τιμές μπορεί να εκφράσουν συντηρητικότητα ή αντίσταση προς την αλλαγή.

Κάθε άτομο έχει μια μοναδική σύνθεση αυτών των πέντε παραγόντων, η οποία συμβάλλει στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Το Μοντέλο Πέντε Παραγόντων χρησιμοποιείται ευρέως στην ψυχολογία για την αξιολόγηση και την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, καθώς και στην κλινική πράξη και στην εργασιακή ψυχολογία.