Ψυχολογία

Εξάσκηση στην διεκδικητικότητα

Διεκδικητικότητα είναι η ικανότητα του ατόμου να υπερασπίζεται τα ατομικά του δικαιώματα εκφράζοντας τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τα πιστεύω του τη στιγμή που τα νιώθει με ειλικρίνεια και με τον κατάλληλο τρόπο.

Πρόκειται για μία σημαντική διαπροσωπική δεξιότητα συμπεριφοράς και συναισθημάτων με έναν τρόπο μάλιστα που δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα των άλλων. Να ζητά χωρίς να πιέζει, να θέτει όρια, να σέβεται τις απόψεις, τα συναισθήματα και τα πιστεύω των άλλων και να εκφράζει την άποψή του, καθώς και τα αρνητικά και θετικά συναισθήματά του.


Δεν είναι δηλαδή μόνο μια κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά αλλά και ένας τρόπος ζωής που χαρακτηρίζεται από αυτοπεποίθηση, ανεξαρτησία και ικανότητα αυτογνωσίας και ενσυναίσθησης. Επιτρέπει στο άτομο να ενεργεί προς το συμφέρον του, να εκφράζεται με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο χωρίς όμως να υπονομεύονται τα δικαιώματα των άλλων.


Το άτομο που δεν είναι διεκδικητικό στη ζωή του διατηρεί παθητική στάση και ενδέχεται να κατακλύζεται από άσχημα συναισθήματα όπως είναι τα εξής: ενοχές, κατάθλιψη, θυμός, αίσθηση ότι είναι αβοήθητος και δεν έχει τον έλεγχο στη ζωή του.


Υπάρχουν βασικά βήματα που μπορούν να βοηθήσουν να γίνει κάποιος περισσότερο διεκδικητικός στις καθημερινές αλληλεπιδράσεις με τους άλλους:
– Έκφραση των επιθυμιών , των σκέψεων και των συναισθημάτων
– Ενεργητική ακρόαση και διατήρηση αυτοελέγχου σε περίπτωση διαφωνίας
– Αποδοχή λάθους – συγγνώμη
– Χρήση του α΄ ενικού προσώπου κατά τη μετάδοση των επιθυμιών με δυναμικό και σταθερό τρόπο χωρίς συναισθηματισμούς
– Αποφυγή δικαιολογιών προς αποφυγή χειραγώγησης
-Επανάληψη έκφρασης επιθυμίας να συμβεί ειδικά στην περίπτωση που ο συνομιλητής προσπαθεί να κατευθύνει τη συζήτηση.