Ψυχολογία

Εσωτερικός μονόλογος και αυτοεκπληρούμενη προφητεία

Η αυτοεκπληρούμενη προφητεία είναι μια πεποίθηση ή προσδοκία που επηρεάζει τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου με τρόπο που κάνει την πεποίθηση ή την προσδοκία του τελικά να πραγματοποιηθεί. Οι εσωτερικοί μονόλογοι, δηλαδή η συζήτηση που συμβαίνει στο μυαλό ενός ανθρώπου, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτοεκπληρούμενων προφητειών.

Για παράδειγμα, εάν κάποιος έχει έναν αρνητικό εσωτερικό μονόλογο που του λέει ότι δεν είναι αρκετά καλός, μπορεί να συμπεριφέρεται με τρόπο που επιβεβαιώνει αυτή την πεποίθηση, όπως η αποφυγή προκλήσεων ή ευκαιριών για ανάπτυξη. Αυτό μπορεί να ενισχύσει την αρνητική εικόνα του εαυτού του και να κάνει πιο δύσκολη την αλλαγή.

Από την άλλη πλευρά, ένας θετικός εσωτερικός μονόλογος που ενθαρρύνει την αυτοπεποίθηση και την ανάπτυξη μπορεί να οδηγήσει σε συμπεριφορές που ενισχύουν αυτές τις πεποιθήσεις. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία επιτυχίας και εκπλήρωσης.

«Έτσι είναι. Όταν τελικά αποφασίσουμε να δράσουμε, μπορεί και να τρομάξουμε στην ιδέα αυτού που πρόκειται να κάνουμε, ωστόσο, δεν θα φοβόμαστε πια. Είναι απολύτως αναγκαίο να πάρουμε μιαν απόφαση για να ξεφύγουμε από τον φόβο. Αν καταφέρουμε να μετατρέψουμε σε απόφαση την αναποφασιστικότητα, την παράλυση, το άγχος και την αγωνία, τότε…… ο φόβος θα ναυαγήσει μπροστά στη διέγερση που θα νιώσουμε τη στιγμή της υλοποίησης.»

(Χ. Μπουκάι απόσπασμα)

Είναι σημαντικό να έχουμε επίγνωση των εσωτερικών μας μονολόγων και πώς μπορεί να διαμορφώνουν τις πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές μας. Επιλέγοντας συνειδητά να καλλιεργήσουμε θετική αυτο-εικόνα και πεποιθήσεις, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πιο θετική αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την εξάσκηση της αυτοσυμπόνιας και την εστίαση στις δυνάμεις και τις επιτυχίες μας.