Παιδαγωγικά,  Ψυχολογία

Ο ρόλος των γονέων στη διαμόρφωση της αυτοεκτίμησης

Η γονική στήριξη και ο τρόπος διαπαιδαγώγησης, έχουν σημαντική συμβολή στην πρόβλεψη των προβλημάτων συμπεριφοράς . Οι θετικές σχέσεις των εφήβων με τους γονείς τους προάγουν την ψυχοκοινωνική τους προσαρμογή και σχετίζεται θετικά με την αυτοεκτίμηση (Μακρή – Μπότσαρη, 2001).

Ο Conger (1977) υποστηρίζει ότι αν το αναπτυσσόμενο άτομο δε βιώσει αδιαμφισβήτητες αποδείξεις γονεϊκής αγάπης και προστασίας μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, έχει μεγάλη δυσκολία να διαμορφώσει θετική αυτοεκτίμηση και να διαμορφώσει σταθερές σχέσεις με τους συνανθρώπους του. Εάν τα παιδιά βιώσουν απόρριψη, παραμέληση, εχθρότητα από τους γονείς, είναι πολύ πιθανό να εκδηλώσουν προβλήματα σε διάφορους λειτουργικούς τομείς της προσωπικότητας τους.

Ο Olweus (2003), επισημαίνει τέσσερις παράγοντες που σχετίζονται με την οικογένεια, οι οποίοι φαίνεται να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη επιθετικής συμπεριφοράς στα παιδιά. Σημαντική είναι η συναισθηματική στάση του αρχικού κηδεμόνα, προς το αγόρι, τα πρώτα χρόνια της ζωής του. «Ενδεχόμενη αρνητική στάση που χαρακτηρίζεται από έλλειψη τρυφερότητας και εμπλοκής, αυξάνει σαφώς τον κίνδυνο να γίνει αργότερα το αγόρι επιθετικό ή εχθρικό προς τους άλλους». Δεύτερος σημαντικός παράγοντας, σύμφωνα με τον ίδιο ερευνητή είναι η έκταση στην οποία το πρόσωπο πρωταρχικής φροντίδας υπήρξε ανεκτικό και επέτρεπε, χωρίς την σαφή οριοθέτηση, την επιθετική συμπεριφορά του παιδιού προς τους συνομηλίκους, στα αδέλφια ακόμα και στους ενήλικες. Ο τρίτος παράγοντας στον οποίο ο ίδιος ερευνητής αναφέρεται και με βάση τον οποίο έχει αποδειχθεί ότι αυξάνονται τα επίπεδα επιθετικότητας του παιδιού, είναι η σωματική τιμωρία. Είναι πολύ σημαντικό να τίθενται όρια, αλλά χωρίς αυτό να γίνεται με τη χρήση βίαιων μέσων.

Επιπρόσθετα, σημαντικός είναι και ο ρόλος των γονέων αναφορικά με τις συμπεριφορές στις οποίες ο εμπλέκονται τα παιδιά τους από διάφορους ρόλους. Η ευαισθητοποίηση των γονέων, η ενίσχυση της συνεργασίας τους με το σχολείο η καλλιέργεια της ενημερότητας αναφορικά με τα πρότυπα συμπεριφοράς που αποτελούν για τα παιδιά τους, αποτελούν κομβικά σημεία για την πρόληψη.