Ψυχολογία

Πως διαμορφώνεται το στυλ γονεϊκότητας;

Με τον όρο γονεϊκότητα εννοούμε το σύστημα πεποιθήσεων και στάσεων που υιοθετούν οι γονείς κατά την άσκηση του γονεϊκού τους ρόλου αλλά και τις πρακτικές που ακολουθούν στις καθημερινές τους αλληλεπιδράσεις με τα παιδιά τους.

Η γονεϊκότητα λοιπόν, αφορά την κοσμοθεωρία τους και το σύστημα αξιών που τους χαρακτηρίζουν σαν γονείς, αλλά και το στυλ διαπαιδαγώγησης και τις μεθόδους επικοινωνίας και οριοθέτησης που επιλέγουν να χρησιμοποιούν.


Προκειμένου να μεταβεί κανείς όσο το δυνατόν ομαλότερα στο γονεϊκό ρόλο χρειάζεται κάτι παραπάνω από την πρόθεση να γίνει γονέας. Η “μετάβαση στη γονεϊκότητα”  αποτελεί μια σημαντική εξελικτική φάση στη ζωή ενός ατόμου, γιατί συνδέεται με πολλαπλές αλλαγές σε προσωπικό, κοινωνικό και οικογενειακό επίπεδο.


Σε πρακτικό επίπεδο, εργασιακά θέματα, θέματα κοινωνικής ζωής, και οι ρόλοι όσων απαρτίζουν την οικογένεια, έρχονται προς διερεύνηση, ίσως και επαναδιαπραγμάτευση. Η ψυχολογική προετοιμασία που απαιτείται είναι πρωταρχικής σημασίας προκειμένου να νιώσει κανείς αυτοπεποίηθηση και ασφάλεια μέσα στο νέο ρόλο που πρόκειται να αναλάβει. Συνεπώς, η ψυχολογική κατάσταση των γονέων, δηλαδή το κατά πόσον οι ίδιοι έχουν κατακτήσει ένα σημαντικό βαθμό ωριμότητας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιλογή ύφους γονεϊκότητας.


Αναμφισβήτητα τα προσωπικά βιώματα στην οικογένεια προέλευσης, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο οι ίδιοι οι γονείς μεγάλωσαν, αλλά και σημαντικά γεγονότα, ιδιαίτερα στην παιδική τους ηλικία, τα οποία επηρέασαν τις μετέπειτα επιλογές τους  καθώς και οι συμπεριφορές ανατροφής στις οποίες έχουν εκτεθεί, αποτελούν πολύ σημαντική παράμετρο για τον τρόπο που θα επιλέξουν να μεγαλώσουν τα δικά τους παιδιά.


Επίσης, η σχέση των γονέων ως ζευγάρι, δηλαδή, ο βαθμός ύπαρξης συναισθηματικής κάλυψης, κατανόησης αναγκών και επιθυμιών, επικοινωνίας και σεβασμού, αλλά και συμφωνίας σχετικά με τον τρόπο διαπαιδαγώγησης των παιδιών και η ποιότητα της συζυγικής σχέσης, αποτελούν  παράγοντες που θα καθορίσουν τις σχέσεις που θα χτίσει με το σύντροφό του αλλά και με το παιδί του.

Επακόλουθα, αυτά θα είναι και τα πρότυπα που θα περάσει και στο παιδί του για τις δικές του μελλοντικές στενές σχέσεις.