Ψυχοθεραπεία,  Ψυχολογία

To νόημα της συγγνώμης

Αρχικά μια συγγνώμη έχει νόημα όταν λέγεται.

Μια έμπρακτη συγγνώμη περιλαμβάνει τη λήψη συγκεκριμένων ενεργειών για την αναγνώριση της ευθύνης, την έκφραση μεταμέλειας και την αποκατάσταση της βλάβης που προκλήθηκε.

Ακολουθούν ορισμένα πρακτικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε όταν προσφέρετε μια συγγνώμη:

  • Αναγνωρίστε την ευθύνη: Ξεκινήστε αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις πράξεις σας και αναγνωρίζοντας τη βλάβη που προκλήθηκε. Να είστε συγκεκριμένοι για το τι κάνατε λάθος και πώς αυτό επηρέασε το άλλο άτομο.
  • Εκφράστε ενσυναίσθηση και τύψεις: Δείξτε ότι καταλαβαίνετε τα συναισθήματα του άλλου και εκφράστε γνήσια μεταμέλεια για το κακό που προκλήθηκε. Χρησιμοποιήστε δηλώσεις “εγώ” για να δείξετε ότι αναλαμβάνετε την ευθύνη των πράξεών σας και των επιπτώσεών τους.
  • Διορθώστε: Προσφερθείτε να διορθώσετε τα πράγματα λαμβάνοντας συγκεκριμένες ενέργειες για την αποκατάσταση της βλάβης που προκλήθηκε. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου των ενεργειών σας.
  • Δεσμευτείτε για αλλαγή: Δείξτε δέσμευση να αλλάξετε τη συμπεριφορά σας στο μέλλον. Περιγράψτε συγκεκριμένα βήματα που θα κάνετε για να αποτρέψετε παρόμοια βλάβη στο μέλλον και ακολουθήστε αυτές τις δεσμεύσεις.
  • Ακούστε και απαντήστε: Τέλος, ακούστε την απάντηση του άλλου και να είστε ανοιχτοί στα σχόλιά του. Απαντήστε με ενσυναίσθηση και κατανόηση και να είστε πρόθυμοι να συνεχίσετε τη συζήτηση όπως χρειάζεται για να επιδιορθώσετε τη σχέση.

Τι είναι και τι δεν είναι συγγνώμη:

Τι είναι η συγγνώμη:

“Λυπάμαι για αυτό που έκανα. Ξέρω ότι σε πλήγωσε και αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για τις πράξεις μου. Θέλω να διορθώσω τα πράγματα και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μην συμβεί ξανά αυτό.”

“Καταλαβαίνω ότι τα λόγια μου ήταν πληγωτικά και προσβλητικά. Λυπάμαι πραγματικά για το κακό που προκάλεσα και θέλω να εργαστώ για να επιδιορθώσουμε τη σχέση μας και να διασφαλίσω ότι αυτό δεν θα συμβεί ξανά.”

“Ζητώ συγγνώμη που άργησα στη συνάντησή μας. Ξέρω ότι ήταν ασέβεια του χρόνου σας και θα φροντίσω να είμαι πιο ακριβής στο μέλλον.”

Τι δεν είναι συγγνώμη:

«Συγγνώμη αν προσβλήθηκες». (Πρόκειται για μη συγγνώμη, καθώς δεν αναγνωρίζει την ευθύνη για τη βλάβη που προκλήθηκε και ρίχνει την ευθύνη στα συναισθήματα του άλλου ατόμου.)

«Συγγνώμη, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι ήμουν υπό μεγάλο άγχος εκείνη τη στιγμή». (Πρόκειται για μη συγγνώμη, καθώς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τις ενέργειες που προκάλεσαν βλάβη και αντίθετα προσφέρει μια δικαιολογία.)

«Συγγνώμη, αλλά το έκανα μόνο επειδή με θύμωσες». (Πρόκειται για μη συγγνώμη, καθώς μεταθέτει την ευθύνη στο άλλο άτομο και δεν εκφράζει πραγματική μεταμέλεια ή δέσμευση για αλλαγή.)

Συνολικά, μια έμπρακτη συγγνώμη περιλαμβάνει τη λήψη συγκεκριμένων βημάτων για την αναγνώριση της ευθύνης, την έκφραση ενσυναίσθησης και τύψεων, την επανόρθωση, τη δέσμευση για αλλαγή και την ακρόαση και ανταπόκριση στις ανάγκες του άλλου ατόμου. Ακολουθώντας αυτά τα βήματα, μπορείτε να ζητήσετε μια ουσιαστική συγγνώμη και να εργαστείτε για την αποκατάσταση της βλάβης που προκλήθηκε. Σε αντίθετη περίπτωση, οι άνθρωποι μεταθέτουν την ευθύνη σε άλλους, προσφέρουν δικαιολογίες ή δεν εκφράζουν γνήσια μεταμέλεια ή δέσμευση για αλλαγή.

Βιβλιογραφικές αναφορές

  • Lazare, A. (2004). On apology. Oxford University Press.
  • Tavuchis, N. (1991). Mea culpa: A sociology of apology and reconciliation. Stanford University Press.