Ψυχοθεραπεία,  Ψυχολογία

Τα συμβόλαια στις σχέσεις και η αξιοπιστία

Στην ψυχολογία, η έννοια του συμβολαίου στις σχέσεις αναφέρεται στις ρητές ή σιωπηρές προσδοκίες και συμφωνίες που έχουν δύο ή περισσότερα άτομα σχετικά με τη φύση της σχέσης τους.

Αυτές οι συμβάσεις μπορεί να είναι επίσημες ή ανεπίσημες και μπορούν να καλύπτουν μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της φύσης της σχέσης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα συμβόλαια στις σχέσεις μπορεί να συζητηθούν και να συμφωνηθούν ρητά και από τα δύο μέρη. Για παράδειγμα, τα ζευγάρια μπορεί να έχουν συζητήσεις σχετικά με τις προσδοκίες τους για πιστότητα, την επικοινωνία και τις κοινές ευθύνες προκειμένου να δημιουργήσουν μια αμοιβαία κατανόηση της σχέσης τους.

Σε άλλες περιπτώσεις, τα συμβόλαια μπορεί να είναι σιωπηρά ή άρρητα, με τα άτομα να υποθέτουν ότι ορισμένες συμπεριφορές ή προσδοκίες γίνονται κατανοητές χωρίς να συζητούνται ρητά.

Τα συμβόλαια στις σχέσεις μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία εμπιστοσύνης και σαφήνειας, καθώς και να παρέχουν ένα πλαίσιο για την επίλυση συγκρούσεων και διαφωνιών. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το συμβόλαιο χρειάζεται να έχει ευέλικτο χαρακτήρα και να επιτρέπει την ανάπτυξη στη σχέση.

Η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία είναι κύρια συστατικά κάθε σχέσης. Η εμπιστοσύνη είναι ένα από τα δυσκολότερα πράγματα να κερδίσεις και ένα από τα ευκολότερα να χάσεις.

Τα συστατικά της εμπιστοσύνης:

Δέσμευση

Να κρατάς τις δεσμεύσεις σου. Φρόντισε τα λόγια και οι πράξεις σου να συμβαδίζουν. Αν πεις ότι θα κάνεις κάτι, κάν’ το. Το να κρατάς τις δεσμεύσεις σου, είναι το χαρακτηριστικό των αξιόπιστων ανθρώπων.

Ειλικρινεία

Ακόμα και αν το αποτέλεσμα της ειλικρίνειας δεν είναι προς όφελός σου, πες την αλήθεια.

Μη αμυντική στάση

Εναλλακτική της αμυντικής αντίδρασης είναι η στάση της αποδοχής.

Διαφάνεια

Όταν κάνεις λάθος, παραδέξου το. Αυτό δείχνει ότι είσαι ικανός να αναλάβεις την ευθύνη των πράξεων σου, χωρίς να ρίχνεις το φταίξιμο σε άλλους.

Συνέπεια

Όταν αργείς, δείχνεις στους άλλους ότι δεν εκτιμάς τον χρόνο τους. Δείχνεις επίσης ότι δυσκολεύεσαι να τηρήσεις τις δεσμεύσεις σου.

Εχεμύθεια

Αν κάποιος σου είπε κάτι, είναι επειδή σε εμπιστεύτηκε. Μην μοιράζεσαι αυτές τις πληροφορίες με άλλους. Διαφύλαξε με προσοχή αυτό που ο άλλος μοιράστηκε μαζί σου.

Συγγνώμη

Αν έκανες κάτι λάθος, παραδέξου το γρήγορα και ρώτα τι μπορείς να κάνεις για να επανορθώσεις.

Το θεραπευτικό συμβόλαιο

Το συμβόλαιο στην ψυχοθεραπεία είναι μια σημαντική πτυχή της θεραπευτικής διαδικασίας. Συχνά συζητείται και συμφωνείται κατά τη διάρκεια των πρώτων συνεδριών της θεραπείας, και μπορεί να επανεξεταστεί και να αναθεωρηθεί όπως απαιτείται καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας.

Το συμβόλαιο στην ψυχοθεραπεία αναφέρεται στη συμφωνία μεταξύ του θεραπευτή και του πελάτη σχετικά με τους στόχους, τις προσδοκίες και τα όρια της θεραπείας.

Το συμβόλαιο περιλαμβάνει συνήθως πληροφορίες όπως η συχνότητα και η διάρκεια των συνεδριών, οι αμοιβές, η πολιτική εμπιστευτικότητας και οι ρόλοι και οι ευθύνες τόσο του θεραπευτή όσο και του πελάτη. Το συμβόλαιο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους, καθώς και τυχόν περιορισμούς.

Το συμβόλαιο χρησιμεύει ως θεμέλιο για τη θεραπευτική σχέση και βοηθά να διασφαλιστεί ότι τόσο ο θεραπευτής όσο και ο πελάτης έχουν σαφή κατανόηση του τι να περιμένουν από τη θεραπεία. Βοηθά επίσης στη δημιουργία εμπιστοσύνης και σχέσης μεταξύ του θεραπευτή και του πελάτη, κάτι που είναι απαραίτητο για επιτυχή αποτελέσματα θεραπείας.

Βιβλιογραφία

  • “The Psychotherapy Contract: A Resource for Clinicians and Researchers” by J. Christopher Muran and Jeremy D. Safran (2002)
  • “The Basics of Psychotherapy: An Introduction to Theory and Practice” by Bruce E. Wampold and Katherine E. C. Beyer (2010)