Παιδαγωγικά,  Ψυχολογία

Τι λένε οι έρευνες και οι ειδικοί για τις ομόφυλες οικογένειες και τις υιοθεσίες;

Η ψυχολογική προσαρμογή των παιδιών που μεγαλώνουν από γονείς που ανήκουν σε σεξουαλικές μειονότητες αποτελεί σταθερό επίκεντρο έρευνας εδώ και δεκαετίες. Προηγούμενες έρευνες, κυρίως στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, έχουν δείξει ότι οι ανησυχίες για τα φτωχά αποτελέσματα που συνδέονται με τις λεσβιακές μητέρες και τα υιοθετημένα ή με δωρεά γονιμοποιημένα παιδιά τους δεν έχουν εμπειρική βάση. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη η ανάγκη να γίνουν περισσότερες έρευνες για τους εφήβους και τους νέους ενήλικες με λεσβιακές μητέρες, καθώς και για άλλες διαμορφώσεις οικογενειών με γονείς που ανήκουν σε σεξουαλικές μειονότητες​​.

Μια έρευνα του Πανεπιστημίου του Όρεγκον που εξέτασε 19,000 μελέτες και άρθρα σχετικά με την ίδια θεματική από το 1977 έως το 2013, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα παιδιά που μεγαλώνουν από ομόφυλα ζευγάρια σε σύγκριση με αυτά που μεγαλώνουν από ετερόφυλα ζευγάρια. Η συγκλίση ήταν σαφής: δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των παιδιών που μεγαλώνουν από ομόφυλα ή ετερόφυλα ζευγάρια όσον αφορά την ψυχολογική, συμπεριφορική ή εκπαιδευτική τους ανάπτυξη​​

Επιπλέον, μια μελέτη του Deni Mazrekaj που αξιολόγησε τα σχολικά αποτελέσματα παιδιών με ομόφυλους γονείς βρήκε ότι αυτά τα παιδιά επιδεικνύουν καλύτερη σχολική απόδοση σε σύγκριση με τα παιδιά με ετερόφυλους γονείς. Η μελέτη επισημαίνει ότι, ακόμα και μετά τη διόρθωση για τον υψηλότερο μέσο κοινωνικοοικονομικό κατάσταση των παιδιών με ομόφυλους γονείς, τα παιδιά αυτά συνεχίζουν να επιδεικνύουν καλύτερη σχολική απόδοση. Ο Mazrekaj προτείνει ότι αυτό μπορεί να οφείλεται στη μεγαλύτερη κινητοποίηση και δέσμευση των ομόφυλων γονέων να αποκτήσουν παιδιά.

Σε μια άλλη έρευνα που εξέτασε τις σύγχρονες οικογενειακές διαμορφώσεις, όπως η υιοθεσία σε προχωρημένη ηλικία, η ομόφυλη γονεϊκότητα, οι οικογένειες μέσω IVF και οι οικογένειες μέσω παρένθετης εγκυμοσύνης, έδειξε ότι αυτές οι σύγχρονες οικογενειακές διαμορφώσεις έχουν συγκεκριμένες επιπτώσεις στα πρότυπα σχέσεων, τα ψυχολογικά αποτελέσματα και την ψυχοκοινωνική προσαρμογή τόσο των παιδιών όσο και των γονέων. Η έρευνα αυτή επισημαίνει την ανάγκη για καινοτόμες μεθόδους ψυχικής υγείας και υποστήριξης για να αντιμετωπιστούν τα ιδιαίτερα ζητήματα με τα οποία αντιμετωπίζονται αυτές οι οικογένειες​.

Συνολικά, οι έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ομόφυλες οικογένειες δεν υπολείπονται σε ψυχολογική, συμπεριφορική ή εκπαιδευτική ανάπτυξη σε σύγκριση με τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ετερόφυλες οικογένειες. Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένα παιδιά σε ομόφυλες οικογένειες μπορεί να έχουν και καλύτερες σχολικές επιδόσεις, μερικώς λόγω της μεγαλύτερης δέσμευσης και κινητοποίησης των γονέων τους. Ωστόσο, η επιστημονική κοινότητα τονίζει τη σημασία της συνεχούς έρευνας για την πλήρη κατανόηση των διαφορετικών διαμορφώσεων σύγχρονων οικογενειών.

Bιβλιογραφία

  • LGBTQ parents and their children during the family life cycle.
  • Same-sex parenting and the best interests principle. Cambridge.
  • Light, R., & Adams, J. No difference in kids with same-sex, opposite-sex parents.
  • https://www.uu.nl/medewerkers/DMazrekaj
  • https://denimazrekaj.com/
  • https://www.uu.nl/medewerkers/DMazrekaj/Publicaties
Tι υποστηρίζουν οι επιστήμονες στην Ελλάδα;