Ψυχοθεραπεία,  Ψυχολογία

Τι σημαίνουν τα όνειρα;

Το περιεχόμενο των ονείρων αποκαλύπτει με ζωντανό τρόπο ότι ο νους περιέχει ασυνείδητες σκέψεις που διαφέρουν συνειδητά από τις συνειδητές. Στην ψυχανάλυση, τα όνειρα κινούνται σε δύο επίπεδα: το προφανές, που είναι η πλοκή του ονείρου και στο λανθάνον, που αποτελείται από τις ασυνείδητες ιδέες, τα συναισθήματα και τις ενορμήσεις που εκδηλώνονται μέσα από την πλοκή. Αναλύοντας τα όνειρα, ο Freud διαπίστωσε πως η ασυνείδητη ζωή μπορεί να είναι εντελώς παράδοξη.

Το ασυνείδητο είναι άλογο, δεν έχει λογική (αντίθετες έννοιες μπορεί να εκφράζουν το ίδιο πράγμα). Παραβλέπει την έννοια του χρόνου, του χώρου και κινείται σε έναν συμβολικό κόσμο, όπου όλες οι ιδέες μπορεί να συνδέονται τηλεσκοπικά από μια λέξη και όπου τμήμα του ενός αντικειμένου μπορεί να αντιπροσωπεύει πολλά πράγματα.

Η θεωρία του Freud για τα όνειρα είχε και μια δεύτερη παράμετρο. Εκτός από τη διαπίστωση ότι υπάρχουν δύο επίπεδα, υποστήριξε ότι αυτά τα δύο επίπεδα σχετίζονται. Το λανθάνον περιεχόμενο είναι οι ασυνείδητες επιθυμίες. Το πρόδηλο περιεχόμενο είναι η εκπλήρωση των επιθυμιών, η πλοκή, δηλαδή, του ονείρου που συμβολικά αναπαριστά την εκπλήρωση των ασυνείδητων επιθυμιών που ίσως είναι αδύνατον να εκπληρωθούν στην καθημερινή ζωή.

Στο όνειρο, το άτομο μπορεί να ικανοποιήσει μια βίαιη ή ερωτική επιθυμία με συγκαλυμμένο και ως εκ τούτου ασφαλή τρόπο. Μια εκδικητική λόγου χάρη ασυνείδητη επιθυμία να σκοτώσουμε κάποιον μπορεί να εκφράζεται στο όνειρο ως μάχη όπου σκοτώνεται μια συγκεκριμένη ανθρώπινη μορφή. Στην ερμηνεία των ονείρων ο Freud αναλύει έναν μεγάλο αριθμό ονείρων όπως θα έκανε ένας ντετέκτιβ, αντιμετωπίζοντας κάθε στοιχείο του ονείρου ως στοιχείο για την ανεύρεση της υποβόσκουσας επιθυμίας που συμβολίζει το όνειρο με συγκεκριμένο τρόπο.