Ψυχοθεραπεία,  Ψυχολογία

Τύποι Προσκόλλησης

Η θεωρία της προσκόλλησης είναι μια ψυχολογική θεωρία που περιγράφει πώς οι άνθρωποι δημιουργούν συναισθηματικούς δεσμούς με άλλους, ιδιαίτερα στην πρώιμη παιδική ηλικία. Υπάρχουν διάφοροι τύποι στυλ προσκόλλησης, οι οποίοι αρχικά εντοπίστηκαν από την ψυχολόγο Mary Ainsworth και αργότερα επεκτάθηκαν από άλλους ερευνητές.

Οι τέσσερις κύριοι τύποι στυλ προσκόλλησης είναι:

Ασφαλής προσκόλληση:

Τα άτομα με ασφαλές στυλ προσκόλλησης αισθάνονται άνετα τόσο με την οικειότητα όσο και με την ανεξαρτησία στις σχέσεις τους. Είναι σε θέση να δημιουργήσουν υγιείς και ουσιαστικές σχέσεις με τους άλλους και εμπιστεύονται τους συνεργάτες τους να είναι δίπλα τους όταν τους χρειάζονται.

Προσκόλληση με άγχος:

Τα άτομα με στυλ προσκόλλησης με άγχος και ανησυχία συχνά νιώθουν ανασφάλεια και αβεβαιότητα στις σχέσεις τους. Μπορεί να ανησυχούν ότι οι σύντροφοί τους θα τους αφήσουν ή θα τους απορρίψουν και μπορεί να αναζητούν συνεχή επιβεβαίωση και επικύρωση από τους συντρόφους τους.

Αποφευκτική-απορριπτική προσκόλληση:

Τα άτομα με στυλ προσκόλλησης αποφυγής-απόρριψης τείνουν να αποφεύγουν τη συναισθηματική εγγύτητα και την οικειότητα στις σχέσεις τους. Μπορεί να αισθάνονται άβολα με τη συναισθηματική έκφραση και την ευαλωτότητα και μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στην ανεξαρτησία και την αυτάρκεια έναντι των σχέσεων με τους άλλους.

Προσκόλληση φόβου-αποφυγής:

Τα άτομα με στυλ προσκόλλησης φόβου-αποφυγής έχουν ένα μείγμα αγχωδών και αποφευκτικών τάσεων. Μπορεί να αισθάνονται διχασμένοι μεταξύ της επιθυμίας για συναισθηματική σύνδεση και του φόβου της απόρριψης ή της εγκατάλειψης. Μπορεί επίσης να παλεύουν με την εμπιστοσύνη και την οικειότητα στις σχέσεις τους.

Η θεωρία της προσκόλλησης προτείνει ότι η ποιότητα των πρώιμων σχέσεών μας με τους φροντιστές διαμορφώνει τις προσδοκίες, τις πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές μας σε μεταγενέστερες σχέσεις.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα στυλ προσκόλλησης δεν είναι καθορισμένα και μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου, ιδιαίτερα με τη θεραπεία ή άλλες μορφές προσωπικής και ανάπτυξης.

Το στυλ προσκόλλησης μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην υπερεπένδυση σε μια σχέση. Τα άτομα με στιλ αγχώδους προσκόλλησης μπορεί να επενδύσουν υπερβολικά στις σχέσεις τους προκειμένου να αναζητήσουν επικύρωση και επιβεβαίωση, ενώ εκείνα με στυλ αποφυγής προσκόλλησης δεν σχετίζονται προκειμένου να αποφύγουν τον πόνο της απόρριψης.

Η κατανόηση των στυλ προσκόλλησης μπορεί να είναι χρήσιμη για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση προβληματικών προτύπων στις σχέσεις.

Bιβλιογραφία

  • Bowlby, J. (1969). Attachment and loss: Vol. 1. Attachment. Basic Books.
  • Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation. Lawrence Erlbaum Associates.
  • Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2016). Attachment in adulthood: Structure, dynamics, and change (2nd ed.). Guilford Press.