Ψυχολογία

Τα “Α” της Αμφιθυμίας

Η αμφιθυμία στις σχέσεις αναφέρεται στα αντικρουόμενα ή τα ανάμεικτα συναισθήματα για μια σχέση ή μια συγκεκριμένη πτυχή αυτής. Για παράδειγμα, ένα άτομο μπορεί να αισθάνεται αγάπη και απογοήτευση ή μπορεί να διχάζεται μεταξύ της επιθυμίας για οικειότητα και του φόβου της ευαλωτότητας. Η αμφιθυμία μπορεί να προκαλέσει αβεβαιότητα, αναποφασιστικότητα και αδράνεια.

Η αμφιθυμία μπορεί να προκύψει σε κάθε είδους σχέση, είτε ρομαντική, οικογενειακή ή επαγγελματική. Μπορεί να προέρχεται από διάφορους παράγοντες, όπως ανεπίλυτες συγκρούσεις, αναντιστοιχίες προσδοκιών ή προσωπικές ανασφάλειες. Η αμφιθυμία μπορεί επίσης να είναι ένα σημάδι ότι ένα άτομο πρέπει να επαναξιολογήσει τις αξίες και τις προτεραιότητές του στη σχέση.

Πώς αντιμετωπίζεται η αμφιθυμία;

Η αντιμετώπιση της αμφιθυμίας στις σχέσεις μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά είναι σημαντικό να την αντιμετωπίσουμε ώστε να προχωρήσουμε σε πιο υγιείς συνδέσεις. Μπορεί να περιλαμβάνει τον προβληματισμό σχετικά με τα συναισθήματα και τις ανάγκες κάποιου, την ανοιχτή επικοινωνία με το άλλο άτομο και την αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας εάν είναι απαραίτητο. Αναγνωρίζοντας και δουλεύοντας μέσα από την αμφιθυμία, τα άτομα μπορούν να βρουν μεγαλύτερη σαφήνεια και ικανοποίηση στις σχέσεις τους.

Προσδιορίστε την πηγή της αμφιθυμίας: Προσπαθήστε να κατανοήσετε τους βαθύτερους λόγους για την αμφιθυμία σας στη σχέση. Υπάρχουν συγκεκριμένες συμπεριφορές ή ενέργειες του άλλου ατόμου που προκαλούν την αβεβαιότητα; Υπάρχουν άλυτα ζητήματα από το παρελθόν που επηρεάζουν τα συναισθήματά σας;

Επικοινωνήστε ανοιχτά: Είναι σημαντικό να επικοινωνείτε με το άλλο άτομο τα συναισθήματα και τις ανησυχίες σας με μη επικριτικό τρόπο. Να είστε ειλικρινείς σχετικά με την αμφιθυμία σας και τι χρειάζεστε από τη σχέση. Ενθαρρύνετε το άλλο άτομο να μοιραστεί και τις δικές του σκέψεις και συναισθήματα. Προυπόθεση για μια ανοιχτή επικοινωνία είναι η αντιμετώπιση του φόβου και της προκατάληψης.

Ζητήστε επαγγελματική βοήθεια: Ένας θεραπευτής ή σύμβουλος μπορεί να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε την αμφιθυμία σας και να σας παρέχει αντικειμενική καθοδήγηση. Μπορούν να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε πρότυπα στις σχέσεις σας και να αναπτύξετε στρατηγικές για την επίλυση συγκρούσεων.

Αφιερώστε χρόνο για αυτοστοχασμό: Αφιερώστε λίγο χρόνο στοχαζόμενοι τα δικά σας συναισθήματα και ανάγκες. Ποιοι είναι οι στόχοι σας για τη σχέση; Ποιες αξίες είναι σημαντικές για εσάς; Η ευελιξία όχι ως προς τις αξίες, αλλά ως προς το σχετίζεσθαι, μπορεί να είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης της αμφιθυμίας. Διευκρινίζοντας τις δικές σας ανάγκες, ίσως μπορέσετε καλύτερα να τις μεταδώσετε στο άλλο άτομο.

Θέστε όρια: Εάν υπάρχουν συγκεκριμένες συμπεριφορές ή ενέργειες του άλλου ατόμου που προκαλούν την αμφιθυμία σας, μπορεί να είναι χρήσιμο να θέσετε σαφή όρια. Επικοινωνήστε τι είναι και τι δεν είναι αποδεκτό για εσάς στη σχέση και αν δεν γίνει σεβαστό, μείνετε σε αυτά τα όρια.

Η επίλυση της αμφιθυμίας σε μια σχέση απαιτεί χρόνο και προσπάθεια. Απαιτεί ειλικρινή επικοινωνία, αυτοστοχασμό και προθυμία να αντιμετωπίσουμε τις συγκρούσεις. Κάνοντας αυτά τα βήματα, ίσως μπορέσετε να βρείτε μεγαλύτερη σαφήνεια και ικανοποίηση στις σχέσεις σας.

Βιβλιογραφία

Miller, W. R., & Rollnick, S. (2013). Motivational interviewing: Helping people change. Guilford press.

Gottman, J. M., & Silver, N. (2015). The seven principles for making marriage work. Harmony.

Johnson, S. (2019). Attachment theory in practice: Emotionally focused therapy (EFT) with individuals, couples, and families. Guilford Publications.