Ψυχοθεραπεία,  Ψυχολογία

PTSD και όρια

Η διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD) μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα ενός ατόμου να καθιερώνει και να διατηρεί υγιή όρια. Τα όρια αναφέρονται στα όρια που θέτει ένα άτομο στον εαυτό του και στους άλλους σχετικά με τον φυσικό, συναισθηματικό και διανοητικό του χώρο. Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι με τους οποίους το PTSD μπορεί να επηρεάσει τα όρια:

Υπερεπαγρύπνηση: Τα άτομα με PTSD μπορεί να έχουν αυξημένη αίσθηση κινδύνου και να αντιλαμβάνονται απειλές όπου δεν υπάρχουν. Αυτό μπορεί να τους κάνει να νιώσουν την ανάγκη να θέτουν αυστηρά όρια γύρω από το φυσικό τους χώρο για να αισθάνονται ασφαλείς.

Συναισθηματικό μούδιασμα: Μερικοί άνθρωποι με PTSD μπορεί να δυσκολεύονται να συνδεθούν με τα συναισθήματά τους ή να αναγνωρίσουν τα δικά τους συναισθηματικά όρια. Αυτό μπορεί να τους δυσκολέψει να επικοινωνήσουν τις ανάγκες τους σε άλλους ή να αναγνωρίσουν πότε οι άλλοι ξεπερνούν τα συναισθηματικά τους όρια.

Δυσκολία εμπιστοσύνης στους άλλους: Το τραύμα μπορεί να δυσκολέψει τους ανθρώπους να εμπιστευτούν τους άλλους, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μια τάση να απομονώνονται ή να θέτουν άκαμπτα όρια γύρω από τις προσωπικές τους σχέσεις.

Παρεμβατικές σκέψεις και αναμνήσεις: Τα άτομα με PTSD μπορεί να βιώσουν ενοχλητικές σκέψεις και αναμνήσεις που σχετίζονται με το τραύμα τους. Αυτό μπορεί να κάνει δύσκολη τη δημιουργία και τη διατήρηση υγιών ορίων με τους άλλους.

Αποφυγή: Μερικά άτομα με PTSD μπορεί να αποφεύγουν καταστάσεις ή άτομα που τους θυμίζουν το τραύμα τους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απροθυμία να εμπλακείτε με άλλους ή να θέσετε όρια σε κοινωνικές καταστάσεις.

Συνολικά, το PTSD μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα ενός ατόμου να καθιερώνει και να διατηρεί υγιή όρια, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολία στις προσωπικές σχέσεις και αυξημένο στρες και άγχος. Η αναζήτηση θεραπείας για το PTSD, όπως θεραπεία και φαρμακευτική αγωγή, μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να μάθουν στρατηγικές αντιμετώπισης και να αναπτύξουν πιο υγιή όρια.