• Ψυχολογία

    Kοινωνικό άγχος

    Πολλοί άνθρωποι βιώνουν κάποιο άγχος σε ορισμένες κοινωνικές καταστάσεις, ωστόσο, για τα άτομα που βιώνουν κοινωνικό άγχος, αυτά τα αγχώδη συναισθήματα μπορεί να εμφανιστούν στις περισσότερες ή σε όλες τις κοινωνικές καταστάσεις. Το άγχος μπορεί να είναι τόσο έντονο που επηρεάζει αρνητικά τη ζωή τους. Τα άτομα με διαταραχή κοινωνικού άγχους συχνά βιώνουν υπερβολικές ανησυχίες σχετικά με την κρίση ή τον έλεγχο από άλλους και μπορεί να αποφεύγουν εντελώς κοινωνικές καταστάσεις ή να τις υπομένουν με εξαιρετική δυσφορία. Αυτή η διαταραχή μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την καθημερινή λειτουργία και να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα ζωής. Το κοινωνικό άγχος μπορεί να εμφανιστεί όταν τα άτομα φοβούνται κοινωνικές καταστάσεις στις οποίες αναμένουν…