• Παιδαγωγικά,  Ψυχολογία

    Αναδυόμενη ενηλικίωση

    Τα τελευταία χρόνια, οι μελετητές έχουν αναγνωρίσει ότι τα άτομα από την ηλικία των 18 ετών έως τα μέσα της δεκαετίας του ’20 αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις και ευκαιρίες (Cohen et al. 2003; Roisman et al. 2004). Στην πραγματικότητα, ο Arnett (2000) υποστηρίζει ότι ως αποτέλεσμα των δημογραφικών αλλαγών στα βιομηχανικά έθνη, πολλά από αυτά τα άτομα βιώνουν ένα νέο στάδιο στη διάρκεια ζωής που είναι γνωστό ως «αναδυόμενη ενηλικίωση». Η ψυχοκοινωνική θεωρία του Erikson (1968) διευκρινίζει ότι αυτά τα αναδυόμενα οι ενήλικες αντιμετωπίζουν την οικειότητα ενάντια στην κρίση απομόνωσης. Ωστόσο, στην πραγματικότητα το έργο της δημιουργίας στενών συνεργασιών περιπλέκεται από τις ανταγωνιστικές αναπτυξιακές απαιτήσεις. Οι περισσότεροι αναδυόμενοι ενήλικες όχι μόνο…