• Παιδαγωγικά,  Ψυχοθεραπεία,  Ψυχολογία

  Παιχνίδι και Δημιουργικότητα

  Μπορούν το παιχνίδι και η δημιουργικότητα να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα την ανθρώπινη ανάπτυξη; Το παιχνίδι και η δημιουργικότητα είναι σημαντικές πτυχές της ανθρώπινης ανάπτυξης. Η εξέταση του παιχνιδιού και της δημιουργικότητας εντός του περιεχομένου της θεωρίας επιρροής μπορεί να βελτιώσει την κατανόηση της προέλευσης και των μηχανισμών δράσης τους. Σχεδόν κάθε ψυχοδυναμική θεωρία περιλαμβάνει το παιχνίδι και τη δημιουργικότητα στο εννοιολογικό της πλαίσιο. Για παράδειγμα, η δημιουργικότητα θεωρείται ως ένας από τους πέντε μετασχηματισμούς του ναρκισσισμού (Kohut, 1966). Το παιχνίδι και η δημιουργικότητα σχετίζονται επίσης με θέματα όπως η μάθηση, η εκπαίδευση και η κλινική εργασία της ψυχανάλυσης και της ψυχοθεραπείας. Το παιχνίδι και η δημιουργικότητα δεν είναι…

 • Ψυχολογία

  Η πυραμίδα του Maslow

  Η ιεραρχία των αναγκών του Maslow είναι μια θεωρία στην ψυχολογία που περιλαμβάνει ένα μοντέλο πέντε επιπέδων των ανθρώπινων αναγκών, που συχνά απεικονίζεται ως ιεραρχικά επίπεδα μέσα σε μια πυραμίδα. Οι ανάγκες χαμηλότερα στην ιεραρχία πρέπει να ικανοποιούνται προτού τα άτομα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες υψηλότερα. Ανάγκες ανεπάρκειας έναντι αναγκών ανάπτυξης Αυτό το μοντέλο πέντε σταδίων μπορεί να χωριστεί σε ανάγκες ανεπάρκειας και ανάγκες ανάπτυξης. Τα πρώτα τέσσερα επίπεδα αναφέρονται συχνά ως ανάγκες ανεπάρκειας (D-needs) και το ανώτερο επίπεδο είναι γνωστό ως ανάγκες ανάπτυξης ή ύπαρξης (B-needs). Οι ανάγκες ανεπάρκειας προκύπτουν λόγω της στέρησης που παρακινεί τους ανθρώπους όταν δεν ικανοποιούνται. Επίσης, το κίνητρο για την ικανοποίηση τέτοιων αναγκών…

 • Παιδαγωγικά,  Ψυχολογία

  Τα Στάδια της Ψυχοσεξουαλικής Ανάπτυξης

  Ο Freud θεωρούσε το σεξουαλικό ένστικτο ως το πιο σημαντικό από τα ζωτικά ένστικτα, γιατί συχνά ανακάλυπτε ότι οι πνευματικές διαταραχές των ασθενών του περιστρέφονταν γύρω από σεξουαλικές αντιθέσεις μεταξύ ενστικτωδών τάσεων και ηθικοκοινωνικών απαιτήσεων της παιδικής ηλικίας τις οποίες είχαν καταπνίξει, δηλαδή, τις είχαν απωθήσει στο υποσυνείδητο. Μολονότι το σεξουαλικό ένστικτο είναι ενδεχομένως έμφυτο, ο Freud (1940/1964) πίστευε ότι ο χαρακτήρας του αλλάζει κατά τη διάρκεια του χρόνου, κατά προσταγή της βιολογικής ωρίμανσης. Καθώς το σεξουαλικό ένστικτο ωριμάζει, η ενέργειά του, η libido, σταδιακά μετατοπίζεται από ένα μέρος του σώματος σε άλλο και το παιδί εισέρχεται σε ένα νέο στάδιο ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης. Ο Freud αποκαλούσε αυτά τα στάδια “ψυχοσεξουαλικά”…