• Ψυχολογία

    Εσωτερικός μονόλογος και αυτοεκπληρούμενη προφητεία

    Η αυτοεκπληρούμενη προφητεία είναι μια πεποίθηση ή προσδοκία που επηρεάζει τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου με τρόπο που κάνει την πεποίθηση ή την προσδοκία του τελικά να πραγματοποιηθεί. Οι εσωτερικοί μονόλογοι, δηλαδή η συζήτηση που συμβαίνει στο μυαλό ενός ανθρώπου, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτοεκπληρούμενων προφητειών. Για παράδειγμα, εάν κάποιος έχει έναν αρνητικό εσωτερικό μονόλογο που του λέει ότι δεν είναι αρκετά καλός, μπορεί να συμπεριφέρεται με τρόπο που επιβεβαιώνει αυτή την πεποίθηση, όπως η αποφυγή προκλήσεων ή ευκαιριών για ανάπτυξη. Αυτό μπορεί να ενισχύσει την αρνητική εικόνα του εαυτού του και να κάνει πιο δύσκολη την αλλαγή. Από την άλλη πλευρά, ένας θετικός εσωτερικός μονόλογος που ενθαρρύνει…