• Ευαισθητοποίηση,  Ψυχολογία

    Αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές

    Οι αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές είναι ενέργειες ή πρότυπα συμπεριφοράς που βλάπτουν τον εαυτό μας σωματικά, συναισθηματικά ή κοινωνικά. Αυτές οι συμπεριφορές μπορεί να είναι σκόπιμες ή ακούσιες και συχνά οφείλονται σε υποκείμενα ψυχολογικά ή συναισθηματικά ζητήματα. Παραδείγματα αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών περιλαμβάνουν: Κατάχρηση ουσιών: χρήση ναρκωτικών ή αλκοόλ με υπερβολικούς ή επιβλαβείς τρόπους Αυτοτραυματισμός: σκόπιμη πρόκληση σωματικής βλάβης στον εαυτό του, όπως κόψιμο ή κάψιμο Διατροφικές διαταραχές: εμπλοκή σε διαταραγμένες διατροφικές συμπεριφορές, όπως φαγοπότι ή κάθαρση Επικίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά: σεξουαλική επαφή χωρίς προστασία ή πολλαπλούς σεξουαλικούς συντρόφους Εθισμός στον τζόγο: καταναγκαστικά τζόγος σε σημείο οικονομικής καταστροφής Καταναγκαστικές δαπάνες: η ενασχόληση με υπερβολικές αγορές ή δαπάνες, που συχνά οδηγεί σε οικονομικά προβλήματα Αναβλητικότητα: αποφυγή…