• Φιλοσοφία,  Ψυχοθεραπεία

    Από την Α-νοησία στην νοηματοδότηση

    Εξετάζοντας τα ερωτήματα που θέτουμε κάνουμε σαφές το αίτημα και τη διαδικασία της γνώσης που αρχίζει κάθε φορά που συναντούμε έναν άλλο. Τα παιδιά, εμπρός στα αινίγματα της ζωής επινοούν τις σεξουαλικές θεωρίες τους (από πού έρχονται τα μωρά κτλ). Ερευνώντας τα ερωτήματα μαθαίνουν να ερευνούν. Βρίσκουν/δημιουργούν τον κόσμο των αντικειμένων. Και λένε ιστορίες για όλα αυτά με τον εαυτό τους αφηγητή. Στο ίντερνετ μπορούμε να βρούμε όλα τα δεδομένα της γνώσης που υπάρχουν. Αυτά όμως δεν λένε τίποτα αν δεν τα θέσουμε σε ένα πλαίσιο. Για να γίνουν τα δεδομένα πληροφορίες, πρέπει να τα συνδέσουμε σε ένα δίκτυο προηγούμενων εμπειριών και νοημάτων. Η ιστορία δίνει νόημα στην αλήθεια, την…