• Παιδαγωγικά,  Ψυχολογία

    Έφηβοι και βία

    Η επιθετική συμπεριφορά και η βία, ιδιαίτερα στο σχολείο, εμφανίζονται με υψηλή συχνότητα στη διάρκεια της εφηβείας. Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού έχει μεγάλη έκταση τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς. Ως σχολικός εκφοβισμός ορίζεται η επαναλαμβανόμενη υποβολή ενός μαθητή σε αρνητικές καταστάσεις από έναν ή περισσότερους άλλους μαθητές. Ο μαθητής που εκφοβίζεται είναι συχνά μικρότερης σωματικής διάπλασης, δύναμης ή ηλικίας και δεν έχει προκαλέσει το μαθητή-θύτη, ο οποίος με τη σειρά του επιθυμεί συνειδητά να βλάψει το μαθητή-θύμα. Ο εκφοβισμός παίρνει διαφορετικές μορφές, οι οποίες συχνά διαφοροποιούνται ανάλογα με το φύλο και την ηλικία του εφήβου. Έτσι, ο μαθητής-θύτης μπορεί να εκφοβίσει το μαθητή-θύμα λεκτικά (με άσχημες προσφωνήσεις,…

  • Ευαισθητοποίηση,  Παιδαγωγικά,  Ψυχολογία

    Αυξάνει την επιθετικότητα η ενασχόληση με ηλεκτρονικά παιχνίδια;

    Οι ψυχολόγοι Craig Anderson και Brad Bushman ανέλυσαν τα αποτελέσματα από 35 ερευνητικές αναφορές εξετάζοντας τη σχέση ανάμεσα στην ενασχόληση με βίαια ηλεκτρονικά παιχνίδια και σε διάφορες μετρήσεις επιθετικότητας στον πραγματικό κόσμο. Το δείγμα τους περιελάμβανε πάνω από 4.000 υποκείμενα, τα οποία είχαν λάβει μέρος τόσο σε συσχετιστικές μελέτες (δηλαδή, μελέτες που συσχέτισαν την ενασχόληση με το ηλεκτρονικό παιχνίδι και την επιθετικότητα) και πειραματικές μελέτες (δηλαδή μελέτες στις οποίες η έκθεση σε βία στα παιχνίδια ελεγχόταν πειραματικά). Τα αποτελέσματα των ερευνών τεκμηριώνουν με σαφήνεια την υπόθεση ότι η έκθεση σε βίαια ηλεκτρονικά παιχνίδια αποτελεί απειλή για την υγεία των παιδιών και των νέων. Τόσο στις πειραματικές όσο και στις μη…