• Ψυχοθεραπεία

    Θεωρητικό υπόβαθρο της ψυχαναλυτικής έννοιας της εμπερίεξης

    Η ψυχαναλυτική χρήση του όρου της εμπερίεξης προέκυψε από την αρχική περιγραφή της προβολικής ταύτισης της Klein (Klein, 1946). Η Klein περιέγραψε πώς μια από τις πρώιμες άμυνες του σχιζοειδούς ήταν μια διαδικασία διαχωρισμού τμημάτων του εαυτού και προβολής τους σε άλλους ή αντικείμενα. Η θεωρία της ήταν ότι η επανάληψη κύκλων προβολών ήταν μια αναπτυξιακή διαδικασία του εγώ. Ο Bion (1959) έγραψε για τη δυνητική λειτουργία μιας μητέρας να δέχεται και να επεξεργάζεται τις προβολές του βρέφους. Δήλωσε ότι εάν ο αναλυτής ή η μητέρα δεν ανταποκρινόταν, «το αποτέλεσμα είναι υπερβολική προβολική αναγνώριση από τον ασθενή και επιδείνωση της νοητικής του διαδικασίας» (Bion, 1959). Στο Learning from Experience (1962a)…