• Ψυχολογία

    «Grey Rocking»: απέναντι στη τοξικότητα

    Τοξικοί άνθρωποι είναι άτομα που εκδηλώνουν με συνέπεια αρνητική, επιβλαβή ή καταστροφική συμπεριφορά προς τους άλλους. Κοινά χαρακτηριστικά και συμπεριφορές που μπορεί να εμφανίζουν τοξικοί άνθρωποι: Χειριστικότητα: Τα τοξικά άτομα χρησιμοποιούν συχνά χειραγώγηση και εξαναγκασμό για να ελέγξουν τους άλλους και να πάρουν αυτό που θέλουν. Επικριτικότητα: Μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικριτικοί με τους άλλους και να βρίσκουν γρήγορα σφάλματα ή ευθύνες. Μπορεί επίσης να είναι γρήγοροι να κρίνουν τους άλλους και μπορεί να κρατούν μη ρεαλιστικά ή άδικα πρότυπα. Εγωκεντρισμός: Οι τοξικοί άνθρωποι συχνά δίνουν προτεραιότητα στις δικές τους ανάγκες και επιθυμίες έναντι των άλλων και μπορεί να μην έχουν ενσυναίσθηση ή ανησυχία για τα συναισθήματα των άλλων. Δράμα:…