• Ψυχοθεραπεία

    “Το γλυπτό”

    Η τεχνική του οικογενειακού γλυπτού είναι μια απο τις πιο ενδιαφέρουσες βιωματικές μεθόδους που αναπτύχθηκαν στην οικογενειακή θεραπεία. Χαρακτηρίζεται από αμεσότητα και δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το σύστημα, τις σχέσεις μεταξύ των μελών σε πολλά επίπεδα. Η εικόνα της οικογένειας που δημιουργείται είναι εκτός από συμβολική, αντιπροσωπευτική και άμεση. Εφαρμόζεται σε όλες τις ηλικίες, τις κοινωνικές τάξεις, ανεξάρτητα από το εκάστοτε πρόβλημα. Το Γλυπτό επιτρέπει την απεικόνιση των οικογενειακών εξελίξεων στην συγχρονία τους και τον αμοιβαίο συνδυασμό και συσχετισμό των διαδικασιών τους. Το Οικογενειακό γλυπτό είναι η τοποθέτηση ανθρώπων ή αντικειμένων μεταξύ τους, τα οποία απεικονίζουν τις συναισθηματικές σχέσεις της οικογένειας σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Προσδιορίζει τη θέση…