• Παιδαγωγικά,  Ψυχολογία

    Πως συνδέεται η γλώσσα και η μεταγνώση με τη Θεωρία του Νου;

    Σε πρόσφατη έρευνα σχετικά με την κατανόηση της ψυχικής τους κατάστασης από τα παιδιά και των άλλων ανθρώπων, υπήρξε ενδιαφέρον για τον αιτιολογικό μηχανισμό της γλώσσας στην ανάπτυξη μιας θεωρίας του νου. Τα αποτελέσματα πολλών μελετών έχουν υποστηρίξει το επιχείρημα ότι η θεωρία του νου. Η ανάπτυξη μπορεί να σχετίζεται και να προάγεται από τη γενική γλωσσική ικανότητα. Η έρευνα εστιάζει Ειδικά, τα παιδιά αρχίζουν να καταλαβαίνουν και να χρησιμοποιούν διανοητικά ρήματα όπως «ξέρω» και «σκέφτομαι» από την ηλικία των 4 ετών και σταδιακά αποκτούν την ικανότητα να διακρίνουν μεταξύ διαφορετικών διανοητικών καταστάσεων. Τα ευρήματα δείχνουν επίσης ότι, καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, αναπτύσσουν κατανόηση για πιο περίπλοκες μεταγνωστικές και μεταγλωσσικές…

  • Παιδαγωγικά,  Ψυχολογία

    Βασικές έννοιες της ψυχογλωσσολογίας

    Η σχέση μεταξύ των όρων γλώσσα, ομιλία και επικοινωνία είναι ως ένα βαθμό ιεραρχική. Η ομιλία συνιστά μία εκδήλωση της γλώσσας, ενώ η γλώσσα αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό συστατικό της ανθρώπινης επικοινωνίας (Crystal & Varley, 1998). Ο όρος επικοινωνία περιλαμβάνει τόσο την ομιλία όσο και τη γλώσσα. Η επικοινωνία ορίζεται ως η εμπρόθετη μεταβίβαση και η πρόσληψη κάθε είδους μηνύματος μέσω γλωσσικών αλλά και μη γλωσσικών συμπεριφορών, όπως οι χειρονομίες, το βλέμμα, οι εκφράσεις του προσώπου ή η στάση του σώματος. Κάθε μήνυμα που μεταβιβάζεται, ανεξάρτητα από την πρόθεση του ατόμου, χαρακτηρίζεται ως πληροφοριακό (π.χ. το φτάρνισμα μεταδίδει την πληροφορία ότι το άτομο μπορεί να είναι κρυωμένο). Η γλώσσα είναι…