• Ψυχοθεραπεία

    Διπλά μηνύματα-Διπλοί δεσμοί

    Η απεικόνιση της ασάφειας Οι ασάφειες, τα παράδοξα, τα διπλά μηνύματα ακόμη και οι «διπλοί δεσμοί», είναι από τα πιο επαναλαμβανόμενα στοιχεία της κοινωνικής ζωής ωστόσο παραμένουν από τα πιο δύσκολα για να εξηγήθούν είτε στη θεωρία είτε στη συνηθισμένη συνομιλία. “Δεν αισθάνομαι καλά  Επομένως είμαι κακός, επομένως κανείς δεν με αγαπά Νιώθω καλά Ως εκ τούτου, είμαι καλός, επομένως όλοι με αγαπούν Είμαι καλός Δεν μ ‘αγαπάς Επομένως είσαι κακός. Άρα δεν σε αγαπώ. Είμαι καλός Με αγαπάς Επομένως είσαι καλός. Οπότε σε αγαπώ. Είμαι κακός Με αγαπάς Επομένως είσαι κακός.“ Το διπλό μήνυμα Η σημαντικότητα του διπλού μηνύματος στην επικοινωνία και στην οργάνωση των σχέσεων μέσα στην οικογένεια…