• Ευαισθητοποίηση

    Έμφυλη εγκληματικότητα

    Όταν μιλάμε για «γυναίκες εγκληματίες», αναφερόμαστε στην έμφυλη εγκληματικότητα, δηλαδή στις αναγκαίες διαφοροποιήσεις που επιβάλλει η διαφορά του φύλου. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η γυναικεία εγκληματικότητα συνδέεται με προκαταλήψεις, ιδεολογικές πεποιθήσεις για το «δεύτερο φύλο», κοινωνικό-ηθικές στάσεις που παρουσιάζουν την πατριαρχική δομή των περισσότερων κοινωνιών. Τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται το πρόβλημα της διαφοράς της εγκληματικότητας ανάμεσα στα δύο φύλα μέσα από επιστημονικές μελέτες που ασχολήθηκαν με την φυσιολογική, ψυχολογική και ψυχοπαθολογική σκοπιά της γυναικείας εγκληματικότητας. Η C. Smart, αρχικά υποστήριξε ότι λόγω της χαμηλής γυναικείας εγκληματικότητας δεν υπήρχε ενδιαφέρον για τη μελέτη της. Η εξήγηση αυτή αργότερα αναθεωρήθηκε και ανασυνθέθηκε μέσα από τις μελέτες των Lombroso, Ferrero(1895), Thomas(1923) και…