• Παιδαγωγικά,  Ψυχολογία

    Εκλογίκευση ή αλλιώς, ” Όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια”

    Η παροιμία αντλεί τις ρίζες της από έναν από τους μύθους του Αισώπου, όπου μια αλεπού που δεν μπορεί να φτάσει τα σταφύλια που κρέμονται ψηλά σε μια κληματαριά, τελικά αποφασίζει ότι δεν τα θέλει επειδή είναι πικρά. Η ιστορία αυτή χρησιμοποιείται ως μεταφορά για να περιγράψει την τάση των ανθρώπων να μειώνουν την αξία ή τη σημασία αυτού που δεν μπορούν να έχουν. Η εκλογίκευση λειτουργεί ως ένας μηχανισμός αμυντικής αντιμετώπισης που προστατεύει το άτομο από την απογοήτευση και την πιθανή πλήξη στην αυτοεκτίμηση που μπορεί να προκύψει από την αναγνώριση της αδυναμίας να επιτευχθεί ένας στόχος ή να αποκτηθεί κάτι επιθυμητό. Αντί να αναγνωρίσει την αποτυχία ή να…