• Παιδαγωγικά,  Ψυχολογία

    Η μέθοδος Montessori

    Η μέθοδος Montessori είναι μια εκπαιδευτική προσέγγιση που αναπτύχθηκε από την Dr. Maria Montessori, Ιταλίδα γιατρό και εκπαιδευτικό, στις αρχές του 20ου αιώνα. Βασίζεται στην αρχή ότι τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα όταν βρίσκονται σε ένα περιβάλλον που τους επιτρέπει να εξερευνούν και να ανακαλύπτουν πράγματα μόνα τους. Η μέθοδος Montessori χαρακτηρίζεται από μια παιδοκεντρική προσέγγιση, όπου δίνεται στα παιδιά η ελευθερία να επιλέξουν τις δικές τους δραστηριότητες και να εργαστούν με τον δικό τους ρυθμό. Η τάξη έχει σχεδιαστεί για να είναι ένα προετοιμασμένο περιβάλλον, με υλικά και δραστηριότητες που επιλέγονται προσεκτικά για να ανταποκρίνονται στις αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών. Η μέθοδος Montessori βασίζεται στην ιδέα ότι τα παιδιά περνούν…