• Φιλοσοφία,  Ψυχοθεραπεία,  Ψυχολογία

    Υπαρξιακή ενοχή

    H «Υπαρξιακή Ενοχή», εκδηλώνεται κλινικά σε ασθενείς που αντιμετωπίζουν την απειλή του θανάτου. Στην αρχή φαίνεται λίγο δύσκολο να σκεφτούμε την ενοχή με όρους «υπαρξιακής» ενοχής. Όλοι είμαστε εξοικειωμένοι με την έννοια του να νιώθουμε ενοχές για κάτι που ίσως έχουμε κάνει και είναι λάθος ή ντροπιαστικό. Η υπαρξιακή ενοχή αναφέρεται συγκεκριμένα στην έννοια ότι ο καθένας από εμάς έχει το καθήκον να δημιουργήσει μια ζωή, μια ζωή που είναι μοναδική για εμάς. Μια ζωή που μόνο εμείς θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Και πρέπει και φιλοδοξούμε να ζήσουμε αυτή τη μοναδική ζωή στο μέγιστο των δυνατοτήτων της. Φανταζόμαστε τη ζωή μας σαν ένα τόξο, μια τροχιά, στην οποία επιτυγχάνονται διάφοροι…