• Ψυχοθεραπεία

    Επιθέσεις στις Συνδέσεις

    “Attacks on Linking” Σύμφωνα με τον Bion, ο όρος δεσμός, αναφέρεται: α) στις συνδέσεις στον χώρο του ασυνείδητου φαντασιακού μεταξύ εγώ και των αντικειμένων του καθώς και μεταξύ δύο αντικειμένων και β) στους δεσμούς στο επίπεδο αντικειμενότροπων σχέσεων, όπως η σχέση μητέρας-παιδιού, αναλυτή-αναλυόμενου κ.α. Υπονοείται βέβαια η καταστροφική επίθεση η οποία εξαπολύεται εναντίον του συνδέειν ή του συνδέεσθαι, εναντίον των δεσμών αγάπης, φιλίας, σεξουαλικότητας, έρωτα, τρυφερότητας, κατανόησης, ενσυναίσθησης, λεκτικής και συναισθηματικής επικοινωνίας και θετικών δεσμών γενικότερα. Τα Ψυχωτικά και μη Ψυχωτικά Μέρη της Προσωπικότητας (Wilfred Bion) Ο Bion διέφερε από τον Freud (ψύχωση ως σύγκρουση μεταξύ του Εγώ και του εξωτερικού κόσμου) σε δύο σημεία: 1. Το Εγώ δεν αποσύρεται…