• Ψυχοθεραπεία,  Ψυχολογία

    Τι σημαίνουν τα όνειρα;

    Το περιεχόμενο των ονείρων αποκαλύπτει με ζωντανό τρόπο ότι ο νους περιέχει ασυνείδητες σκέψεις που διαφέρουν συνειδητά από τις συνειδητές. Στην ψυχανάλυση, τα όνειρα κινούνται σε δύο επίπεδα: το προφανές, που είναι η πλοκή του ονείρου και στο λανθάνον, που αποτελείται από τις ασυνείδητες ιδέες, τα συναισθήματα και τις ενορμήσεις που εκδηλώνονται μέσα από την πλοκή. Αναλύοντας τα όνειρα, ο Freud διαπίστωσε πως η ασυνείδητη ζωή μπορεί να είναι εντελώς παράδοξη. Το ασυνείδητο είναι άλογο, δεν έχει λογική (αντίθετες έννοιες μπορεί να εκφράζουν το ίδιο πράγμα). Παραβλέπει την έννοια του χρόνου, του χώρου και κινείται σε έναν συμβολικό κόσμο, όπου όλες οι ιδέες μπορεί να συνδέονται τηλεσκοπικά από μια λέξη…