• Φιλοσοφία

    “Να θέλεις και να ερωτεύεσαι”

    Το Love and Will (1969) είναι ένα βιβλίο του Αμερικανού υπαρξιακού ψυχολόγου Rollo May, στο οποίο διατυπώνει την αρχή ότι η επίγνωση του θανάτου είναι ουσιαστική για τη ζωή, αντί να αντιτίθεται στη ζωή. Το βιβλίο διερευνά πώς η σύγχρονη απώλεια παλαιότερων αξιών, των οποίων οι δομές παρείχαν στην κοινωνία εξηγήσεις για τα μυστήρια της ζωής, αναγκάζει τη σύγχρονη ανθρωπότητα να αναζητήσει με άλλο τρόπο το νόημα της ζωής. Ο May υποστηρίζει ότι το βασικό ζήτημα είναι η αποτυχία κατανόησης της σημασίας, της προέλευσης και της δυναμικής αλληλεπίδρασης μεταξύ αγάπης και θέλησης. «Οι παλιοί μύθοι και τα σύμβολα με τα οποία προσανατολιστήκαμε έχουν χαθεί, το άγχος είναι αχαλίνωτο, προσκολλόμαστε ο…

  • Ψυχολογία

    Τα οφέλη του σεξ στις ρομαντικές σχέσεις

    Οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται το κανονικό σεξ είτε μόνο ως μία ευχαρίστηση, είτε ως μια αναπαραγωγική διαδικασία. Πολύ λίγοι το σκέφτονται ως κάτι που μπορεί να βοηθήσει τους συντρόφους να δημιουργήσουν πιο υγιείς δεσμούς. Αυτό που οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν είναι οι τρόποι με τους οποίους το σεξ μπορεί να ενισχύσει την ίδια τη σχέση. Το τακτικό σεξ μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία μιας πιο ευτυχισμένης σχέσης. Το σεξ είναι ένα σημαντικό μέρος των περισσότερων σχέσεων, καθώς εκπληρώνει τις σεξουαλικές επιθυμίες και την ανάγκη ενός ατόμου για σεξουαλική οικειότητα. Έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει τον δεσμό που μοιράζονται δύο άτομα. Πώς όμως το σεξ ενισχύει μια σχέση; Η ωκυτοκίνη είναι…