• Παιδαγωγικά,  Ψυχολογία

    Έφηβοι και βία

    Η επιθετική συμπεριφορά και η βία, ιδιαίτερα στο σχολείο, εμφανίζονται με υψηλή συχνότητα στη διάρκεια της εφηβείας. Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού έχει μεγάλη έκταση τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς. Ως σχολικός εκφοβισμός ορίζεται η επαναλαμβανόμενη υποβολή ενός μαθητή σε αρνητικές καταστάσεις από έναν ή περισσότερους άλλους μαθητές. Ο μαθητής που εκφοβίζεται είναι συχνά μικρότερης σωματικής διάπλασης, δύναμης ή ηλικίας και δεν έχει προκαλέσει το μαθητή-θύτη, ο οποίος με τη σειρά του επιθυμεί συνειδητά να βλάψει το μαθητή-θύμα. Ο εκφοβισμός παίρνει διαφορετικές μορφές, οι οποίες συχνά διαφοροποιούνται ανάλογα με το φύλο και την ηλικία του εφήβου. Έτσι, ο μαθητής-θύτης μπορεί να εκφοβίσει το μαθητή-θύμα λεκτικά (με άσχημες προσφωνήσεις,…

  • Ευαισθητοποίηση,  Ψυχοθεραπεία,  Ψυχολογία

    Εξάρτηση σε βιντεοπαιχνίδια

    Ο εθισμός σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές αναφέρεται γενικά σε υπερβολική ενασχόληση με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Αντί να ασχολείται με τον πραγματικό κόσμο , ένας εθισμένος χρήστης αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του στο παιχνίδι. Ο εθισμένος παίκτης συχνά απομονώνεται από τους άλλους, αγνοεί πιο σημαντικές ευθύνες και συχνά είναι εμμονή με την απόκτηση υψηλότερου status / βαθμολογίες / επιτεύγματα στο αγαπημένο του ηλεκτρονικό παιχνίδι . Επειδή δεν υπάρχει επίσημη διάγνωση του εθισμού σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές , δεν υπάρχει καθολικά αποδεκτός κατάλογος συμπτωμάτων. Οι ψυχολόγοι και άλλοι επαγγελματίες της ψυχικής υγείας αρχικά προσάρμοσαν τα διαγνωστικά κριτήρια για τον εθισμό στα τυχερά παιχνίδια και χρησιμοποίησαν αυτό το εργαλείο ως εργαλείο αξιολόγησης για…