• Παιδαγωγικά

    Η «θρησκευτική» ανατροφή  των παιδιών συνδέεται με λιγότερο αλτρουισμό

    Πολλές οικογένειες πιστεύουν ότι η θρησκεία* παίζει σημαντικό ρόλο στην ηθική ανάπτυξη του παιδιού. Ωστόσο, τα παιδιά των θρήσκων γονέων μπορεί να μην επιδεικνύουν τόσο αλτρουισμό όσο πιστεύουν οι γονείς τους, σύμφωνα με μια νέα διεθνή έρευνα του Πανεπιστημίου του Σικάγο.   Η μελέτη αξιολόγησε την τάση των παιδιών να μοιράζονται–ένα μέτρο του αλτρουισμού τους–καθώς και την τάση τους να καταδικάζουν και να τιμωρούν τους άλλους λόγω κακής συμπεριφοράς. Τα παιδιά που προέρχονταν από θρησκευόμενες οικογένειες ήταν λιγότερο πιθανό να μοιραστούν τα πράγματά τους με τους άλλους σε σχέση με τα παιδιά από μη θρησκευόμενες οικογένειες.  Μια ανατροφή που εμπεριέχει τη θρησκεία συνδέθηκε επίσης με περισσότερες τιμωρητικές τάσεις απέναντι σε αντικοινωνικές…