• Ψυχολογία

    Αρχές της Θετικής Ψυχολογίας

    Η θετική ψυχολογία είναι μια υποκατηγορία της ψυχολογίας που επικεντρώνεται στη μελέτη και την κατανόηση των θετικών πτυχών της ανθρώπινης ψυχολογίας, όπως η ευτυχία, η ευεξία και η ανάπτυξη των ατόμων. Στόχος της θετικής ψυχολογίας είναι να αναδείξει τις ανθρώπινες δυνατότητες και τις πηγές ευτυχίας, καθώς και να προσφέρει πρακτικές συμβουλές για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Οι αρχές της θετικής ψυχολογίας περιλαμβάνουν: Ευτυχία και Καλή Ζωή: Η θετική ψυχολογία εξετάζει την ευτυχία ως βασικό στόχο της ανθρώπινης ύπαρξης και αναλύει τους παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτήν, όπως η ικανοποίηση από τη ζωή, οι σχέσεις, ο σκοπός και ο πνευματικός αναστοχασμός. Ευεξία και Συναισθηματική Ισορροπία: Η θετική ψυχολογία διερευνά την…