• Ψυχολογία

    Μαθήματα ζωής από τον Α. Σταλίκα

    Το παράλογο έχει γίνει κανονικότητα. Συγχρόνως, όλα αλλάζουν γύρω μας κι εμείς έχουμε την αίσθηση ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Νομίζω ότι τελικά ο κόσμος είναι αποκοιμισμένα ανήσυχος.Είναι σημαντικό ο άνθρωπος να βιώσει θετικά συναισθήματα. Να χτίσει ουσιαστικές και θετικές ανθρώπινες σχέσεις. Να νοηματοδοτήσει οτιδήποτε κάνει στην καθημερινότητα του.

  • Ψυχολογία

    Οι λειτουργίες των θετικών συναισθημάτων από εξελικτική σκοπιά

    Ένα από τα ζητήματα που πραγματεύεται η θεωρία των θετικών συναισθημάτων είναι ο ρόλος των θετικών συναισθημάτων από εξελικτική σκοπιά. Σύμφωνα με την θεωρία της Fredrickson (1998), το κύριο χαρακτηριστικό των θετικών συναισθημάτων είναι η διεύρυνση του ορίζοντα σκέψης-δράσης. Επιπλέον, θετικά συναισθήματα όπως η χαρά, η ικανοποίηση, το ενδιαφέρον και η αγάπη βιώνονται σε καταστάσεις κατά τις οποίες το άτομο έχει ικανοποιήσει τις σωματικές του ανάγκες και αισθάνεται ασφαλές. Τοποθετώντας τα στοιχεία αυτά στο πλαίσιο των συνθηκών ζωής του ανθρώπου κυνηγού-συλλέκτη το ερώτημα που προκύπτει είναι : με ποιο τρόπο η διάθεση για παιχνίδι ή η εξερεύνηση, απόρροια της χαράς και του ενδιαφέροντος, μπορεί να είχαν συμβάλει στην διατήρηση του…