• Ψυχοθεραπεία,  Ψυχολογία

    Ανθρώπινοι καθρέφτες

    “Ο καθένας βλέπει στο κόσμο αυτό που κουβαλάει στη καρδιά του”. Γκαίτε Η προβολή είναι ένας ψυχολογικός αμυντικός μηχανισμός στον οποίο ένα άτομο αποδίδει τις δικές του ανεπιθύμητες σκέψεις, συναισθήματα ή συμπεριφορές σε άλλο άτομο. Αυτό μπορεί να είναι ένας τρόπος για τα άτομα να αποφύγουν να αναλάβουν την ευθύνη για τις πράξεις ή τα συναισθήματά τους, και αντ’ αυτού, μεταθέτουν την ευθύνη σε άλλους. Για παράδειγμα, ένα άτομο που ασυνείδητα ζηλεύει την επιτυχία του φίλου του μπορεί να προβάλει τα δικά του συναισθήματα ζήλιας στον φίλο του και να τον κατηγορήσει ότι τον ζηλεύει. Αυτό επιτρέπει στο άτομο να αποφύγει να αντιμετωπίσει τα δικά του συναισθήματα φθόνου και ανασφάλειας.…