• Ψυχοθεραπεία

    Τραύμα και εμπιστοσύνη

    Η ικανότητα των θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης να εμπιστευτούν και να εξαρτηθούν από άλλους ανθρώπους αλλά και να βασιστούν στην αντίληψη και την κρίση τους μπορεί να αναχαιτιστεί. Μπορεί να φαίνονται απρόθυμοι να βασιστούν σε άλλους και να αποφεύγουν να δημιουργούν στενή σχέση με άλλους ανθρώπους, με αποτέλεσμα να κλείνονται στη μοναξιά τους. Εξαιτίας της αμφιβολίας τους για την εγκυρότητα της κρίσης τους, συχνά εκδηλώνουν υπερβολική προσοχή ή σύγχυση σχετικά με τη λήψη αποφάσεων.  Ένας βασικός στόχος της ψυχοθεραπείας είναι η ανάκτηση της εμπιστοσύνης τόσο στον εαυτό τους, όσο και σε άλλους ανθρώπους, αλλά και η δυνατότητα να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις. Μπορεί να ανακύψουν θέματα εμπιστοσύνης εάν ο θεραπευόμενος…