• Ψυχολογία

    H τέχνη της διαπραγμάτευσης

    “Για να σχετιστείς και να μη χαθείς, πρέπει να έχεις εαυτό”. Όσο καλύτερη επίγνωση του εαυτού μας, των υποκειμενικών και αντικειμενικών ορίων έχουμε, τόσο καλύτερα θα διαπραγματευτούμε. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το τι είμαστε σε θέση να διαπραγματευτούμε και τι όχι. “Κάποιοι άνθρωποι προσαρμόζουν τα γεγονότα στους εαυτούς τους και όχι τους εαυτούς τους στα γεγονότα”. Η διαπραγμάτευση λοιπόν, είναι η διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων με στόχο την επίτευξη μιας αμοιβαία αποδεκτής συμφωνίας. Η διαπραγμάτευση περιλαμβάνει τη συζήτηση και την επίλυση διαφορών, την εύρεση κοινού εδάφους και τη συνεργασία για την επίτευξη ενός ικανοποιητικού αποτελέσματος. Οι αποτελεσματικές διαπραγματευτικές δεξιότητες απαιτούν την ικανότητα…