• Παιδαγωγικά,  Ψυχολογία

    Η περιέργεια: Από τη σωματική στη νοητική περιέργεια

    “Δεν θα σταματήσει η εξερεύνηση. Και στο τέλος της, θα φτάσουμε εκεί όπου ξεκινήσαμε.Και θα αναγνωρίσουμε το μέρος για πρώτη φορά …”Thomas Eliot (1888 ~ 1965) Η δίψα για γνώση και η ικανότητα μας να μαθαίνουμε προϋποθέτει να είμαστε περίεργοι, να εξερευνούμε τον κόσμο γύρω μας, αποκομίζοντας στοιχεία ικανά να συμβάλλουν στην κατανόηση του. Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της περιέργειας ως συστατικού στοιχείου της μάθησης κατά τον Coren (1997) είναι πως όπως και η δημιουργικότητα ενέχουν ένα ρίσκο. Είναι ριψοκίνδυνες, με την έννοια πως ρισκάρεις να χάσεις αυτό που ήδη γνωρίζεις και σου είναι οικείο, ώστε να ανακαλύψεις κάτι καινούργιο και άγνωστο που όμως αναγνωρίζεις πως αξίζει εξερεύνησης. Αν οτιδήποτε για…