• Φιλοσοφία,  Ψυχοθεραπεία

    Από την Α-νοησία στην νοηματοδότηση

    Εξετάζοντας τα ερωτήματα που θέτουμε κάνουμε σαφές το αίτημα και τη διαδικασία της γνώσης που αρχίζει κάθε φορά που συναντούμε έναν άλλο. Τα παιδιά, εμπρός στα αινίγματα της ζωής επινοούν τις σεξουαλικές θεωρίες τους (από πού έρχονται τα μωρά κτλ). Ερευνώντας τα ερωτήματα μαθαίνουν να ερευνούν. Βρίσκουν/δημιουργούν τον κόσμο των αντικειμένων. Και λένε ιστορίες για όλα αυτά με τον εαυτό τους αφηγητή. Στο ίντερνετ μπορούμε να βρούμε όλα τα δεδομένα της γνώσης που υπάρχουν. Αυτά όμως δεν λένε τίποτα αν δεν τα θέσουμε σε ένα πλαίσιο. Για να γίνουν τα δεδομένα πληροφορίες, πρέπει να τα συνδέσουμε σε ένα δίκτυο προηγούμενων εμπειριών και νοημάτων. Η ιστορία δίνει νόημα στην αλήθεια, την…

  • Ψυχοθεραπεία,  Ψυχολογία

    Μεταβίβαση και Αντιμεταβίβαση

    Η θεραπευτική δυάδα στη ψυχανάλυση, είναι μια σχέση ανάμεσα σε δύο υποκείμενα. Ο θεραπευτής και ο θεραπευόμενος, μέσα από την αλληλεπίδραση τους, δημιουργούν μια πολύπλοκη σχέση, στην οποία εμπεριέχονται οι σκέψεις, οι αντιλήψεις, τα πιστεύω και τα βιώματά τους. Με αυτήν την έννοια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ψυχαναλυτική θεραπεία -και κατ’ επέκταση η ψυχοθεραπευτική σχέση- αφορά στην αλληλεπίδραση δυο υποκειμενικοτήτων, είναι συνεπώς μια κατάσταση διϋποκειμενική. Σε σχέση με την υποκειμενικότητα του θεραπευτή, ο πρώτος που, στην πραγματικότητα, αναφέρθηκε σε αυτήν ήταν ο Freud (1910), εισάγοντας την έννοια της αντιμεταβίβασης, που αφορά «στο σύνολο των ασυνείδητων αντιδράσεων του ψυχαναλυτή απέναντι στον ψυχαναλυόμενο και πιο συγκεκριμένα στη μεταβίβασή του». Ωστόσο,…